Skip to Content
10 maatregelen ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door coronavirus

10 maatregelen ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door coronavirus

De federale regering heeft afgelopen vrijdag 10 maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen reageert tevreden.

Federale regering ondersteunt bedrijfswereld

De maatregelen zijn in het leven geroepen om enerzijds ondernemingen die getroffen zijn in staat te stellen hun werknemers tijdelijk werkloos te maken om de werkgelegenheid te behouden, en anderzijds te voorzien in methoden voor spreiding, uitstel en vrijstelling van betaling van sociale bijdragen, voorheffing en sociale en fiscale belastingen voor ondernemingen en zelfstandigen.

“Uit een enquête die we voerden bij onze leden blijkt dat de ongerustheid toeneemt. Voka West-Vlaanderen keek daarom naar de overheid om maatregelen te nemen en transparant te communiceren. We zijn dan ook tevreden dat de federale regering ondernemers en zelfstandigen niet in de kou laat staan en hen de nodige ondersteuning biedt met deze maatregelen”, aldus algemeen directeur Bert Mons.

“Bedrijven die vragen hebben omtrent het coronavirus kunnen steeds terecht bij onze hulplijn \[email protected] of telefonisch via 056 23 50 51. Daarnaast hebben we ook een webpagina ontwikkeld met de meest gestelde vragen. Onze experten blijven de ontwikkelingen op de voet volgen”, voegt Bert Mons nog toe.

10 maatregelen voor ondernemingen en zelfstandigen

 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
  De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt verlengd met 3 maanden, tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten. De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen. Voor meer informatie, klik hier.
 2. Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd
  De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent. Het is de bedoeling om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken.
 3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
  Wat de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de COVID-19 problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.
 4. Betalingsplan btw
  Het zal mogelijk zijn btw-aflossingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de gebruikelijke boetes. Dit op voorwaarde dat de schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met COVID-19.
 5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
  Ook i.v.m. met de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarden. 
 6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
  Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door COVID-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. 
 7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
  Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. 
 8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
  Voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten en de vrijstelling van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen toegestaan. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met COVID-19. 
 9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
  Onder dezelfde voorwaarde komen zelfstandigen in hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1582,46 euro met gezinslast.
 10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.
  Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan COVID-19, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk