2.000 West-Vlaamse ondernemingen staan klaar om leerlingen op te leiden

2.000 West-Vlaamse ondernemingen staan klaar om leerlingen op te leiden

Heel wat beroepsgerichte competenties leer je het beste in de praktijk in plaats van op school. Duaal leren biedt daarop een uitstekend antwoord: lessen op school worden gecombineerd met leren op de werkvloer. Dankzij dit systeem zijn leerlingen uit het secundair onderwijs op en top klaar voor een job in onze bedrijven, die een nijpend tekort hebben aan kwalitatief opgeleide medewerkers. Bedrijven staan dan ook te popelen voor duaal leren, maar de leerlingen volgen (nog) niet. Vandaag telt West-Vlaanderen slechts 376 leerlingen duaal terwijl bijna 2.000 ondernemingen klaarstaan om hen op te leiden. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en partners hebben een plan om deze kloof te dichten.

Vlaanderen wil tegen 2030 naar 10.000 leerlingen in een duaal traject. Geen wonder, want het systeem biedt een duidelijke triple win, voor leerlingen, scholen én bedrijven. Maar momenteel volgen slechts iets minder dan 2.500 leerlingen secundair onderwijs in Vlaanderen zo’n traject. Amper een vierde dus van waar we zouden moeten staan.

Bedrijven en scholen in West-Vlaanderen staan klaar, maar leerlingen volgen niet

In West-Vlaanderen is de kloof nog groter: 376 leerlingen lopen er een duaal traject, tegenover 757 in de provincie Antwerpen of 506 in Oost-Vlaanderen. Omgekeerd zijn net geen 2.000 unieke ondernemingen in West-Vlaanderen als werkleerplek erkend. Dat betekent dat zij de nodige omkadering hebben om leerlingen een top leerervaring te bieden.

“Bedrijven staan te popelen om leerlingen op te leiden en structureel samen te werken met scholen uit de buurt”, aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. “Voor hen is het de ideale manier om kwalitatief sterke werknemers te vinden in een bijzonder krappe arbeidsmarkt.”
Ook scholen zijn overtuigd van de meerwaarde van duaal leren en integreren meer en meer duale trajecten in hun onderwijsaanbod. Zo geeft Ludo Viane, directeur van het VTI Oostende, aan: “Wij zijn vanuit onze school overtuigd dat samenwerkingen met de bedrijfswereld noodzakelijk zijn. We horen dagelijks van de industrie dat ze op zoek zijn naar technisch geschoold personeel. Volgens ons biedt duaal leren hier de perfecte oplossing voor.”

De ondernemingen en scholen staan dus klaar om duale leertrajecten uit te rollen maar de leerlingen volgen duidelijk (nog) niet. De cijfers in West-Vlaanderen stegen weliswaar in vergelijking met vorig jaar maar dat heeft vooral te maken met de integratie van het stelsel ‘ leren en werken’. In de feiten blijft het aantal duale trajecten in onze provincie op eenzelfde niveau steken, terwijl we net een grote sprong vooruit zouden moeten nemen. Hoog tijd dus om duaal leren te boosten.

Naar 2.000 leerlingen duaal in West-Vlaanderen

Voka nationaal en het Vlaams Werkgeversplatform hebben daarvoor een actieplan uitgewerkt. Voka West-Vlaanderen heeft van bij het begin sterk aan de kar geduwd om duaal leren erkend te krijgen, en zet nu ook overtuigd de schouders onder dit plan. De ambitie voor West-Vlaanderen?

Bert Mons: “Door samen concrete werven aan te pakken moet het haalbaar zijn om tegen 2030 in West-Vlaanderen 2.000 leerlingen in een duale opleiding te hebben. Dat staat borg voor evenveel sterke toekomstige werknemers, die met de juiste bagage en vol vertrouwen onze ondernemingen zullen helpen groeien.”

Concrete actiepunten op korte termijn:

  • Flexibiliseren van bepaalde voorwaarden zoals het minimumaantal uren op de werkplek.
  • Opkrikken van het imago: duaal leren is een sterk merk en dat moet ook getoond worden.
  • Tijd geven aan mentoren en trajectbegeleiders voor kennisdeling en netwerking.

Werven op lange termijn:

  • Regionaal spreiden van opleidingen om overlappingen en hiaten te vermijden.
  • Nog beter afstemmen op de noden van de arbeidsmarkt, dankzij input van ondernemingen.
  • Voluit kiezen voor duaal leren als volwaardige leerweg op de kwalificatieladder: meer gaan voor exclusief duale opleidingen.

Bedrijven die meer willen weten over duaal leren kunnen bij Voka West-Vlaanderen terecht voor een gratis infosessie op 16 februari.

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk