Skip to Content
6 op 10 bedrijven wil vaccineren op de werkvloer

6 op 10 bedrijven wil vaccineren op de werkvloer

Meer dan de helft van de West-Vlaamse bedrijven met meer dan 50 medewerkers is bereid om zijn medewerkers in het bedrijf zelf te laten vaccineren. Dat blijkt uit een bevraging van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. Deze ondernemingen kunnen hiervoor hun eigen medische dienst inschakelen of werken met een externe bedrijfsgeneeskundige dienst. De medische diensten hebben ervaring met het toedienen van vaccins in het kader van de jaarlijkse griepvaccinatie. Voka West-Vlaanderen hoopt dat de overheden en de taskforce vaccinatie ingaan op het aanbod van de bedrijven om mee te helpen bij de vaccinatie. “Door snel en efficiënt te vaccineren, krijgen we deze coronapandemie onder controle. Het is goed nieuws dat onze bedrijven hier actief aan willen meewerken”, aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen

Na de kwetsbare personen en zorgberoepen moet de rest van de beroepsbevolking zo snel als mogelijk gevaccineerd worden. Dat is cruciaal om een normalisering van leven en werken tot stand te brengen. De volgende fase van de vaccinatiestrategie wordt momenteel uitgewerkt. Voka West-Vlaanderen dringt erop aan dat ook de bedrijven die dit kunnen en wensen, een maximale rol krijgen in de vaccinatie van hun medewerkers.

We merken een bijzonder grote bereidheid bij onze bedrijven om te helpen bij de vaccinatie. Voka West-Vlaanderen roept de overheid op om deze uitgestoken hand van de bedrijfswereld niet te negeren. We moeten zo snel als mogelijk zoveel als mogelijk mensen vaccineren. Vaccineren op het werk kan daarbij helpen. Op die manier blijft ook de afwezigheid van de werkplek tot een minimum beperkt”, vertelt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Bij bedrijven vanaf 50 medewerkers is 54% bereid om te vaccineren in het bedrijf zelf. Bij bedrijven met meer dan 250 medewerkers is 66% daartoe bereid. Bedrijven steken dus de hand uit naar de overheden om samen massaal te vaccineren. “Bedrijfsartsen en bedrijfsgeneeskundige diensten hebben ervaring met het toedienen van vaccins. Al jaren doen we dat met de griepvaccins. Laat ons deze expertise nu gebruiken om de coronavaccins toe te dienen en samen het virus te bestrijden”, aldus nog Bert Mons.

Vaccinpaspoort

Vlaanderen staat sterk op exportvlak: onze economische activiteit is exportgerelateerd. Een normalisering van buitenlandse reizen binnen Europa is dan ook van cruciaal belang. Voka West-Vlaanderen pleit ervoor om een digitaal vaccinpaspoort in te voeren. Zo’n vaccinpaspoort moet toelaten dat gevaccineerden landsgrenzen kunnen oversteken zonder de enorme rompslomp van negatieve test- en quarantaineverplichtingen.

We zien dat de Scandinavische landen al volop bezig zijn om afspraken te maken over een vaccinpaspoort. Als exportgevoelige economie mag ons land niet achterblijven. Vlotte zakenreizen zijn belangrijk in de relance. Daarom moet de Europese Unie werk maken van een vaccinpaspoort”, besluit Bert Mons.

De testingcapaciteit verder opschroeven blijft essentieel opdat medewerkers van internationaal actieve bedrijven snel en gemakkelijk getest kunnen worden. Het resultaat van de tests zou aan het vaccinpaspoort gekoppeld moeten worden.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk