8 op de 10 West-Vlaamse ondernemingen wil loonpremie niet toekennen

8 op de 10 ondernemingen zou de loonpremie niet toekennen, mochten ze zelf beslissen over de uitreiking ervan. Dat blijkt uit de meest recente Voka-enquête. De loonkosten vormen vandaag immers de allergrootste zorg van de bedrijfswereld. Ondernemingen vragen prioritaire politieke actie om de loonstijgingen binnen de perken te houden. “De federale regering stelt boven op de index nog nieuwe loonpremies voor. De concurrentiepositie van onze bedrijven staat sterk onder druk. We hebben nu geen extra premies nodig, maar wél een mildering van de loonkoststijging, bijvoorbeeld door een indexsprong”, stelt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

De federale regering bereikte recent een akkoord over het loonkader voor de komende twee jaar. Daarin is voorzien in de mogelijkheid voor bedrijven die winst realiseren, van een loonpremie van 500 euro tot 750 euro, boven op de index. Het toekennen van de premie en de grootte ervan moeten op sectoraal niveau worden onderhandeld. Bedrijven zijn absoluut geen vragende partij om premies boven op de index in te voeren. Uit de meest recente Voka-enquête blijkt nu dat 80% van de ondernemingen de premie niet zou toekennen, mochten ze daar zelf over kunnen beslissen.

De loonkosten zijn nergens in Europa sneller gestegen dan in België. In de periode ’22-’24 zullen de Belgische lonen door de automatische indexering met 21% stijgen, wat overeenkomt met een extra loonkost voor de private ondernemingen van 32 miljard euro. De loonpremies tot 750 euro dreigen dat bedrag verder te laten oplopen. Belgische bedrijven zien de loonhandicap op die manier verder toenemen.

Bedrijven kijken aan tegen een omzetdaling met gemiddeld 3% in het laatste kwartaal van dit jaar. Ook volgend jaar wordt een gelijkaardige omzetdaling verwacht. "Daarmee wordt het recessiescenario voor de Belgische economie nogmaals bevestigd. De stijgende loonkost is de belangrijkste belemmering voor de activiteit op dit moment", zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

Ondernemingen nemen maatregelen om de stijgende loonkosten op te vangen. De investeringsplannen voor de komende twee jaar worden gemiddeld met 12% teruggeschroefd. Eén op de drie bedrijven verwacht een inkrimping van de personeelsgroep door te voeren in de komende maanden.

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk