Skip to Content
Aantal vacatures bij West-Vlaamse ondernemingen stijgt spectaculair

Aantal vacatures bij West-Vlaamse ondernemingen stijgt spectaculair

De West-Vlaamse arbeidsmarkt veert terug recht na een moeilijke coronaperiode. Het vertrouwen van de ondernemers stijgt, en dit vertaalt zich ook in een toename van het aantal ontvangen vacatures bij de VDAB. Spijtig genoeg betekent dit dat de arbeidsmarktkrapte terug is van nooit weggeweest. Heel wat vacatures blijven open staan. Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, is voorzichtig positief.

Het coronavirus heeft een hele grote impact gehad op onze economie het voorbije anderhalf jaar. Ondanks de tegenslagen, rechten onze West-Vlaamse ondernemingen de rug, zo blijkt uit de laatste cijfers.

De flexibiliteit en veerkracht die de ondernemingen tijdens corona getoond hebben, toont zich opnieuw in positieve cijfers over het aantal vacatures. In mei werden maar liefst 12,3% meer vacatures ontvangen dan vorig jaar. Daarmee komt het aantal ontvangen vacatures terug op een niveau precorona, terwijl het aantal werkzoekenden nog nooit zo laag is geweest (daling van 18% ten opzichte van mei vorig jaar).

Dit betekent dan ook dat de arbeidsmarktkrapte terug is en voor veel ondernemingen een rem op de groei zet. Het aantal vacatures eind mei - maar liefst 11.500 - is een veeg teken, en de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch op onze arbeidsmarkt leidt ertoe dat het vertrouwen en ondernemerschap van onze bedrijfsleiders gefnuikt wordt door een tekort aan talent.

“De spanning op onze arbeidsmarkt is historisch laag. Het is dan ook broodnodig dat er structurele hervormingen worden doorgevoerd door zowel de Vlaamse als federale regering. Het is 5 over 12 voor onze ondernemingen. Het afsprakenkader tussen sociale partners over het IPA zal niet bijdragen aan die noodzakelijke stap voorwaarts”, aldus Bert Mons.

De tekorten vinden we terug in alle sectoren. In de industrie en bouw tekent zich een heel sterke stijging van het aantal vacatures af, zowel bij kleine als grote ondernemingen. We zien bovendien dat het diploma vaak niet belangrijk of doorslaggevend is. Ondernemingen plaatsen attitude meer en meer boven het juiste diploma.

Ook bij horeca en toerisme zien we terug een toenemend positivisme, maar daarmee is de storm nog niet voorbij. Heel wat ondernemingen hebben zwaar geleden door de coronacrisis en zullen nu voorzichtig terug de draad moeten oppikken.

“Positief nieuws dus, met een negatieve schaduw. Er moet meer talent geactiveerd en aangetrokken worden, opdat onze West-Vlaamse ondernemingen kunnen blijven groeien. Hopelijk zullen de regeringen de zogenaamde relance van onze arbeidsmarkt goed aanpakken en de activering van het noodzakelijk talent versterken. We blijven het in elk geval met argusogen opvolgen”, besluit Bert Mons.

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk