Skip to Content
Akkoord over Europees herstelplan is opsteker voor Vlaamse economie

Akkoord over Europees herstelplan is opsteker voor Vlaamse economie

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen reageert tevreden op het historisch akkoord voor het Europees herstelplan dat voorziet in 750 miljard euro extra financiering. Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen: “Met dit akkoord kan de EU een ambitieus relanceplan uitvoeren waardoor een snel herstel van de Europese economie verzekerd wordt. Voor een open economie als de Vlaamse, waar 3 op de 10 jobs afhangen van de export, is dat cruciaal.” Ook het Brexitfonds van 5 miljard voor de meest getroffen landen, vindt Voka West-Vlaanderen positief. Enig minpunt is dat er gesnoeid wordt in subsidies voor digitale en ecologische transformaties, terwijl dat net de prioriteit is voor de toekomstige Europese economie en samenleving.

Na vier dagen intensief onderhandelen is er een akkoord over het coronaherstelplan van de EU. Het finale coronaherstelplan voorziet in 390 miljard euro subsidies en 360 miljard euro voordelige leningen in plaats van de voorgestelde 500 miljard euro subsidies en 250 miljard euro leningen. Voka West-Vlaanderen is tevreden dat de totale som behouden blijft en dat de verhouding tussen subsidies en leningen in het plan in redelijke mate werd bijgesteld. “Subsidies vermijden dat de schuldgraad van de zuidelijke lidstaten opnieuw ontspoort waardoor ook het economisch herstel gelijker zal zijn in Noord- en Zuid-Europa”, stelt Bert Mons. “In onze Vlaamse economie hangen 1 op 3 jobs af van de export. Als je dan weet dat ruim 70% van de Vlaamse export naar landen binnen de EU gaat, is het duidelijk dat een sterke Europese economie ook goed is voor onze Vlaamse economie en tewerkstelling.”

Voka West-Vlaanderen is ook tevreden dat de verdeelsleutel die gehanteerd zal worden om de middelen toe te kennen, objectiever is. Eerder was er sprake van de werkloosheidscijfers van de jaren voor de coronacrisis, wat een vertekend beeld zou geven. Nu zal rekening gehouden worden met de effectieve impact van de coronacrisis zelf.

Voor wat hoort wat

Volgens Voka West-Vlaanderen moeten lidstaten de bijkomende Europese financiering gebruiken om structurele macro-economische problemen aan te pakken en hervormingen door te voeren. Bert Mons: “De Nederlandse Premier Mark Rutte stelde van in het begin op het Europees overleg terecht dat Europese solidariteit maar werkt als de ontvangende lidstaten werk maken van structurele economische hervormingen. De noodstop-procedure is toe te juichen, maar wel nog steeds beperkt in de tijd. Wij rekenen daarom vooral op een daadkrachtige Europese Commissie die nauwgezet de hervormingen van de lidstaten evalueert en middelen durft in te houden indien de lidstaten geen werk maken van structurele hervormingen.”

Het valt wel te betreuren dat er gesnoeid werd in de subsidies voor het Horizon Europe innovatie programma en het Just Transition fonds. Bert Mons: “Het faciliteren van de digitale en ecologische transformaties is de grote prioriteit van de EU de komende jaren. Het is jammer dat er dan net daarop beknibbeld wordt.”

Extra middelen voor België

Voka West-Vlaanderen is daarnaast tevreden dat er voldoende aandacht besteed wordt aan de tweede economische klap die ons vanaf 2021 zal treffen. Het brexitfonds van 5 miljard euro werd ook goedgekeurd. Hieruit zal België middelen kunnen verkrijgen om de impact van de brexit op te vangen. Bovendien mogen lidstaten 25% van de geïnde douaneheffingen behouden waar dit in het initiële voorstel 10% was. Bert Mons: “Met deze extra middelen kan een performante en efficiënte douaneadministratie verzekerd worden.”

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk