Skip to Content
APZI en Voka West-Vlaanderen sluiten een verregaand alliantie-akkoord

APZI en Voka West-Vlaanderen sluiten een verregaand alliantie-akkoord

APZI (de vereniging van de private havenondernemingen in Zeebrugge) en Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen hebben een verregaande samenwerkingsovereenkomst gesloten. Beide organisaties werkten reeds samen op vlak van belangenbehartiging, maar nu wordt nog een stap verder gezet. Vanaf vandaag zullen beide verenigingen met 1 stem en als 1 organisatie, namelijk “APZI-Voka West-Vlaanderen”, naar buiten treden en zo de belangen van de Zeebrugse havenbedrijven met verve verdedigen.

Reeds in 2011 werd een eerste vorm van samenwerking afgesloten, die in 2014 geconcretiseerd werd met de oprichting van de ‘havencel West-Vlaanderen’. Via de havencel zorgden APZI en Voka West-Vlaanderen voor een gezamenlijke belangenbehartiging voor de bedrijven in Zeebrugge.

Voorzitter van APZI vzw Marc Adriansens is opgetogen met dit akkoord. “Naast de belangenbehartiging zal Apzi-Voka West-Vlaanderen eveneens een performante dienstverlening ontwikkelen die specifiek gericht is op de gemeenschap van de havenbedrijven in Zeebrugge (opleidingen, netwerkactiviteiten, informatiesessies, enz). Voor al onze gemeenschappelijke activiteiten zullen we een uniforme communicatie uitwerken.”

Ook Lieven Danneels, voorzitter van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vzw, is erg tevreden met de versterkte samenwerking. “Met deze overeenkomst integreren we de werking van beide organisaties, waardoor we een betere dienstverlening zullen kunnen aanbieden aan de bedrijven in Zeebrugge.”

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk