Skip to Content
Apzi - Voka roept politici op om binnenvaartverbinding naar West-Vlaamse kusthavens dringend aan te pakken

Apzi - Voka roept politici op om binnenvaartverbinding naar West-Vlaamse kusthavens dringend aan te pakken

Op 15 februari werd in het Vlaams Parlement een resolutie besproken waarbij politici van N-VA, CD&V, Open VLD en Vooruit aan de Vlaamse regering vragen om de reservatiestroken van het Schipdonkkanaal te schrappen. Voor de indieners moet de binnenvaartontsluiting van Zeebrugge (en dus ook Oostende) niet gebeuren via een verbreding of verdieping van het Schipdonkkanaal, maar vooral via de estuaire vaart en eventueel via een opwaardering van het kanaal Gent-Brugge, hoewel dit laatste weinig animo kent bij het Brugse stadsbestuur. Apzi - Voka West-Vlaanderen neemt akte van deze ontwikkelingen, maar is van oordeel dat de politici de realiteit ontkennen. “Wie denkt dat we geen volwaardige binnenvaartverbinding nodig hebben naar onze kusthavens, die dwaalt.”

Marc Adriansens, voorzitter van Apzi - Voka West-Vlaanderen: “Wij hebben altijd gezegd dat de natte ontsluiting van Zeebrugge een én-én-verhaal is: via estuaire schepen én via binnenschepen tot 4.500 ton. De discussies met Nederland omtrent de juridische en technische voorwaarden waaraan een estuair schip moet voldoen slepen ondertussen reeds vele jaren aan. Als dit opgelost geraakt, zal de estuaire vaart een prima alternatief zijn voor goederen die naar Antwerpen of het Rijngebied moeten. Het zal echter nooit een oplossing vormen voor goederen met als bestemming het Seine-bekken. Daarvoor blijven we reguliere binnenvaart nodig hebben.”

Dirk Buysse, CEO van het bedrijf Group Depré met vestiging in de binnenhaven van Brugge: “Onze goederentrafiek per ‘lichter’ (binnenschip) groeit, met vorig jaar een totaal van bijna 300.000 ton. Hiermee halen we 11.000 vrachtwagens van de weg, ofwel elke dag 80 heen- en terugritten per vrachtwagen. Wij wensen verder in te zetten op binnenvaart in het kader van duurzaamheid, transmodaliteit en flexibiliteit. De tonnenmaat van binnenschepen evolueert echter naar minstens 2.500 ton en deze zijn te groot voor de Brugse Ringvaart. De estuaire schepen zijn voor onze bestemmingen geen optie.”

Guy Maenhout, CEO van het bedrijf Masselis uit Roeselare en tevens bestuurder van het bedrijf Borlix dat gelegen is in de achterhaven van Zeebrugge: “Vanuit Zeebrugge vervoeren wij 100.000 ton goederen per jaar via de Ringvaart en het kanaal Brugge-Gent naar onze vestiging in Roeselare. Dit is het equivalent van 4.000 vrachtwagens die niet de weg op moeten. De vele knelpunten en tonnagebeperkingen op dit tracé zorgen steeds vaker voor problemen.”

David Liu, Managing Director bij CSP Zeebrugge Terminal NV: “In de komende jaren voorzien wij een verdubbeling van onze containertrafiek in Zeebrugge tot 2 miljoen TEU. Naast estuaire vaart en spoor is ook binnenvaart richting de Seine-as cruciaal voor ons.”

Jan Sabbe, CEO van het bedrijf Ostend Basic Chemicals: “Ons bedrijf is gelegen in het havengebied van Oostende en een deel van onze goederen wordt aangevoerd via lichters op het kanaal Gent-Brugge-Oostende. In realiteit is dit tracé beperkt voor schepen tot 1.000 ton. Een verhoging van de tonnage is dringend nodig. Er zijn alsmaar minder schepen in de vaart die nog in aanmerking komen om op dit traject te varen. Dit vormt op termijn een bedreiging voor onze aanvoer.”

Patrick Degryse, voorzitter van Group Decloedt en bestuurder bij het Netwerk De Vlaamse Waterweg: “Via onze Watertrucks vervoeren wij grondspecie vanuit de Westhoek naar de achterhaven van Oostende waarna dit wordt overgeslagen op grotere lichters richting Gent. Ook voor ons is een goede binnenvaartinfrastructuur dus van groot belang.”

Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen: “In de resolutie wordt verwezen naar een lopende studie om de huidige en toekomstige binnenvaarttrafiek in kaart te brengen. Het is zeer onverstandig om de resultaten hiervan niet af te wachten. Het Schipdonkkanaal kon een cruciale schakel vormen in ontsluiting van Zeebrugge en Oostende richting de Seine-Schelde-as, maar we stellen vast dat het politiek draagvlak hiervoor vandaag ontbreekt. Veel bedrijven hebben echter een binnenvaartverbinding voor groot tonnage nodig, en dus moeten we hier absoluut werk van maken. Anders bestaat de kans dat bedrijven wegtrekken uit onze regio of dat economische activiteiten worden stopgezet. Daarom moeten de alternatieven (estuaire vaart en opwaardering van kanaal Gent-Oostende) eerst volledig helder en operationeel zijn, vooraleer de reservatiestroken van het Schipdonkkanaal geschrapt kunnen worden.”

Story image
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk