Apzi - Voka West-Vlaanderen: "Versoepelingen voor estuaire vaart zijn goede eerste stap, maar er is nog werk aan de winkel"

7 DECEMBER 2022 — Op 5 december kondigden Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Belgisch minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne aan dat ze een intentieverklaring rond estuaire vaart hebben ondertekend met de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. Estuaire schepen mochten al varen vanuit Zeebrugge over de Noordzee en via de Westerschelde naar Antwerpen, maar mochten niet aanmeren in een Nederlandse haven langs het traject. Dat België en Nederland daar nu verandering in brengen, is volgens Apzi – Voka West-Vlaanderen een positieve ontwikkeling. Het is een belangrijke horde die genomen werd, maar betekent niet dat alle obstakels nu weg zijn voor de natte hinterlandontsluiting van Zeebrugge.

Estuaire schepen zijn versterkte binnenschepen die vanuit de haven van Zeebrugge over de Noordzee naar de Westerschelde in Nederland varen. Ze vormen een belangrijke schakel in de hinterlandontsluiting van Zeebrugge, omdat de gewone binnenvaartinfrastructuur ontoereikend is. Via het kanaal Gent-Brugge kunnen enkel schepen varen die maximaal 1.500 ton goederen kunnen vervoeren, en is er een moeizame aantakking op het Seine-Scheldebinnenvaartnetwerk. Aangezien moderne binnenschepen richting 3.000 à 4.000 ton evolueren, kunnen steeds minder binnenschepen tot in de haven varen. Het resultaat is dat minder dan een half procent van alle goederen die in Zeebrugge behandeld worden, via de binnenvaart aan- of weggevoerd worden. Als alternatief werd daarom werk gemaakt van de estuaire vaart. Het is een geschikte manier om grote hoeveelheden goederen (zoals containers) richting Antwerpen en het Rijngebied te vervoeren.

Volgens Marc Adriansens, voorzitter Apzi – Voka West-Vlaanderen, is de verbinding via het water vanuit Zeebrugge naar het hinterland heel belangrijk. “Al jarenlang ijvert Apzi-Voka voor een en-enverhaal: Zeebrugge moet bereikbaar zijn via de estuaire vaart én via een binnenvaartverbinding voor schepen van minimaal 2.500 ton. De estuaire vaart kende tot nu juridische problemen en onzekerheden, dus wij juichen toe dat die aangepakt worden", zegt Marc Adriansens. "Maar anderzijds blijven de technische voorwaarden waaraan een estuair schip moet voldoen, toch zeer streng. Daardoor is zo’n schip duur om te bouwen, onderhouden en bemannen, wat dan weer als gevolg heeft dat de estuaire vloot heel klein is. Bovendien is dit type schepen te groot om er de Leie mee op te varen richting Oost- en West-Vlaanderen en Frankrijk. Voor die bestemmingen hebben we dus nog altijd de gewone binnenschepen nodig.”

Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, verwelkomt in elk geval de overeenkomst tussen België en Nederland. “De intentieverklaring moet nu verder geconcretiseerd worden. Wij vragen de overheid om niet enkel de juridische, maar ook de technische voorwaarden te versoepelen. Zo zullen meer bedrijven willen investeren in de bouw van nieuwe estuaire schepen. Die zijn dringend nodig, aangezien de trafiek groeit en ook de haven van Oostende interesse toont in deze transportmodus.”

Apzi - Voka West-Vlaanderen
Apzi - Voka West-Vlaanderen
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Marc Adriansens Voorzitter, Apzi - Voka West-Vlaanderen

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk