Skip to Content
Arbeidsdeal is slag in het gezicht van West-Vlaamse ondernemers

Arbeidsdeal is slag in het gezicht van West-Vlaamse ondernemers

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen reageert zwaar ontgoocheld op de arbeidsdeal waarover de federale regering een akkoord heeft bereikt. Impactvolle maatregelen om de krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt te verlichten en de werkzaamheidsgraad te verhogen blijven uit. De arbeidsdeal voorziet wel in maatregelen die het arbeidsrecht moderniseren en brengen vooral extra flexibiliteit en sociale rechten voor werknemers. Het recht op deconnectie uit de arbeidsdeal gaat dan weer regelrecht in tegen het vrije ondernemerschap en is in vele functies moeilijk te realiseren.

“De arbeidsdeal weegt veel te licht en biedt geen oplossingen voor de vele ondernemingen die vandaag schreeuwen om nieuwe medewerkers. Individuele werknemers krijgen er meer flexibiliteit bij door de mogelijke 4-dagen-week, de week-om-weekregeling en het recht op deconnectie. Maar die flexibiliteit geldt niet voor de werkgevers. De maatregelen over avond- en nachtwerk voor e-commerce en het activerende ontslagrecht zijn de enige lichtpuntjes. Deze deal is een gemiste kans en een slag in het gezicht van onze West-Vlaamse ondernemers”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

E-commerce, opleidingsrecht en ontslagrecht

Ons land heeft de trein van de e-commerce gemist. De maatregelen uit de arbeidsdeal die daaraan moeten verhelpen, zijn een eerste aanzet. Zo zal er avondarbeid kunnen worden georganiseerd mits akkoord van 1 vakbond. Via een experiment kan tijdelijk worden afgeweken van de huidige rigide reglementering rond nachtarbeid. Het is jammer en onbegrijpelijk dat dit een tijdelijk experiment is en geen definitief nieuw beleid. Op deze manier zal e-commerce in ons land niet van de grond komen.

Voka West-Vlaanderen is absoluut voorstander van levenslang leren, maar het opbouwen van het individuele opleidingsrecht voor elke werknemer naar 5 dagen is een te generieke maatregel. Een goed opleidingsbeleid vraagt eerder om maatwerk op sector- en bedrijfsniveau en op persoonlijk niveau. Van bovenaf een vast aantal opleidingsdagen betonneren, is het omgekeerde van wat nodig is.

Het activerend ontslagrecht waarbij iemand tijdens de opzegperiode een opleiding mag volgen, is dan weer een goede zaak. Het kan ertoe leiden dat mensen minder lang werkloos zijn. Voka was al lang vragende partij voor een activering van het ontslagrecht.

Meer rechten voor werknemers

De arbeidsdeal bevat heel wat maatregelen die zorgen voor een betere afstemming tussen privé en werk. Daarbij krijgt de werknemer extra rechten. Zo kan de werknemer een 4-dagen-week vragen, of een week-om-week-regeling en moet de werkgever de deeltijdse variabele roosters vroeger meedelen. Dit betekent voor de werkgevers zwaardere administratieve belasting, en vooral grote aanpassingen in de arbeidsorganisatie die nu al zwaar onder druk staat. “Deze maatregelen zullen niet leiden tot meer jobs, maar wel tot een nog moeilijkere arbeidsorganisatie voor de werkgever. We vrezen ook dat er door deze maatregelen aan jobhopping zal worden gedaan”, aldus nog Bert Mons.

Gebrek aan vertrouwen

Na het recht op deconnectie te hebben ingevoerd voor de federale ambtenaren, wil de federale regering hetzelfde doen voor de private sector. Ondernemingen moeten een cao opstellen waarin de werkgever zich ertoe verbindt om zijn medewerkers niet buiten de normale werkuren te contacteren. Dit is een verregaande en overbodige inmenging in de relatie tussen werkgevers en werknemers.

“We begrijpen niet dat de overheid hier regelgevend tussenkomt. De regering toont eens te meer een gebrek aan vertrouwen in werkgevers die perfect in staat zijn om hun arbeidsorganisatie zelf of in overleg met de medewerkers en de sociale partners op een verantwoordelijke manier te regelen”, aldus Bert Mons.

Asymmetrisch beleid

Van een uitvoering van het asymmetrisch arbeidsmarktbeleid is in de arbeidsdeal niets te merken. Nochtans staat dit principe ingeschreven in het regeerakkoord en werd het bevestigd in oktober van vorig jaar. De federale regering schuift het dossier opnieuw voor zich uit naar een interministeriële conferentie. De werkzoekenden moeten vanuit de werkloosheid geactiveerd worden om aan de slag te gaan en langdurig zieken moeten, waar mogelijk, geheel of gedeeltelijk gereïntegreerd worden. Daarover zijn afspraken nodig tussen de federale en deelregeringen. Die moeten er dringend komen. Dat zal de werkzaamheidsgraad wel verhogen.

“De Vlaamse bedrijven hebben alles te winnen bij eigen Vlaamse accenten in het arbeidsmarktbeleid. Wat we nodig hebben, is al lang bekend. De federale minister van werk moet handelen en niet langer kostbare tijd verliezen”, besluit Bert Mons.
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk