Brugge.Inc klaar voor nog meer groei en impact

Brugge.Inc klaar voor nog meer groei en impact

BRUGGE, 12 JUNI 2023 — Begin 2021 vonden de eerste 3 start-ups hun weg naar de gloednieuwe incubator Brugge.Inc. Fast forward 2 jaar en Brugge.Inc opent feestelijk een volledig heringerichte locatie in het Katelijnepoort Business Center. Goed voor 70 werkplekken, waarvan er nu al 40 zijn ingenomen door 17 innovatieve start-ups en scale-ups. Een duidelijk signaal dat de Brugse regio heel wat innovatief talent heeft en een tech hotspot als Brugge.Inc best kan gebruiken.

Eind 2020 lanceerden Stad Brugge, Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen de fysieke cocreatiehub Brugge.Inc als een broedplaats voor ambitieuze en innovatieve starters. De unieke waardepositionering van Brugge.Inc is dat het bedrijven doet groeien door maximaal in te zetten op cocreatie tussen start-ups, scale-ups, corporates, kennisinstellingen en de overheid.

De missie? De Brugse regio in binnen- en buitenland profileren als een ijzersterke hub voor innovatieve ondernemers. In februari 2021 namen de eerste 3 start-ups hun intrek in Brugge.Inc, toen nog naast het Huis van de Bruggeling op het Stationsplein.

Anderhalf jaar later bleek die stek al te klein en verhuisde de tech hotspot naar het Katelijnepoort Business Center. Begin dit jaar kregen de 2 verdiepingen een totale make-over. De indeling werd van a tot z volledig hertekend om zo de creatieve thuis te crëeren voor start-ups. De incubator is nu een multifunctionele ruimte: een combinatie tussen open landscape en break-outboxen, om zo cocreatie en 1-op-1gesprekken te bevorderen. Afgelopen 31 mei toostten de housers, partners en supporters samen op de heringerichte incubator.

Strenge selectie

Op de site is er ruimte voor 70 inspirerende werkplekken. 40 daarvan zijn nu al ingenomen door 17 start-ups en scale-ups. Sinds de lancering van Brugge.Inc hebben die ‘housers’ al 15 extra jobs gecreëerd en weten ze met hun innovaties impact te creëren in hun doelmarkt. En die innovaties zijn bijzonder divers: van een high-tech rolstoel hoofd-voet-stuursysteem voor mensen met complexe bewegingsstoornissen, over procesaansturing en -monitoring in de industrie, tot voorspellende software voor de blauwe economie. Eén ding hebben ze evenwel gemeenschappelijk: het zijn stuk voor stuk sterk innovatieve bedrijven met duidelijke en ambitieuze groeiambities.

Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen: “Brugge.Inc is geen zitjesfabriek. Alle founders die hier nu onderdak hebben, hebben hun concept en businessplan moeten pitchen voor het adviescomité van Brugge.Inc. Dat comité bestaat uit topexperten van onze corporate partners en onze kennispartners. De selectie is streng. We blijven de lat hoog leggen. Want dat is net deel van de succesformule: Brugge.Inc is een hotspot van innovatief talent; de ondernemers vinden hier inspiratie en sparringpartners in elkaar en duwen elkaar vooruit.

Doordachte begeleidingsstrategie, steunend op 3 pijlers

Niet alleen de ondernemers geven elkaar een duwtje in de rug, ook vanuit Brugge.Inc wordt een doordachte begeleidingsstrategie uitgerold. Die steunt op 3 pijlers: housing, coaching en community.

Communitymanager Evy De Bruyker: "Na meer dan 2 jaar werking zitten we met de huisvesting en ons individueel coachingprogramma op kruissnelheid. Vanaf het najaar zetten we volop in op onze derde pijler: community. Daarin willen we start-ups, scale-ups, gevestigde bedrijven en kennisinstellingen samenbrengen en laten nadenken over topics van de toekomst, om tot cocreatie van innovatieve oplossingen te komen.”

Schepen van Werk en Ondernemen en voorzitter Pablo Annys is trots op de realisaties tot nog toe en kijkt al uit naar de impact die Brugge.Inc in de komende periode ongetwijfeld nog zal creëren.

Pablo Annys: “Brugge.Inc is uiteindelijk nog een heel jong initiatief, maar we hebben alvast onze start niet gemist. De voorbije periode ging het om pionieren; nu kunnen we met Brugge.Inc doorgroeien naar echte cocreaties. Op die manier kunnen we een serieuze boost geven aan het Brugse ecosysteem rond innovatief ondernemerschap en kunnen we onze rol van tech hotspot ten volle opnemen én die ook naar buiten uit nog meer laten zien.”
Logo's Stad Brugge, Voka West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen — Stichtende leden Brugge.Inc
Logo's Stad Brugge, Voka West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen — Stichtende leden Brugge.Inc
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk