Skip to Content
Corona-afwezigheden op werkvloer pieken

Corona-afwezigheden op werkvloer pieken

Uit een enquête van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen afgelopen maandag blijkt dat het aantal afwezigen op de werkvloer door isolatie of quarantaine gemiddeld 8% bedraagt. De corona-afwezigheden noteren daarmee op het hoogste peil sinds de start van de maandelijkse Voka-enquêtes. Wie in quarantaine zit, maar niet besmet is, dient vaak foutief een ziektebriefje in terwijl dat eigenlijk een quarantaine-attest moet zijn. In meer dan de helft van de bedrijven worden de regels rond ziektebriefjes en quarantaine-attesten niet correct gevolgd. Voka West-Vlaanderen ontving reeds medio januari heel wat ontgoochelde telefoontjes van ondernemers die het misbruik vaststelden. De enquête bevestigt dit opnieuw.

Meer mensen dan ooit tijdens de coronacrisis kunnen niet komen werken door besmetting of door quarantaine. Zoals voorspeld treft de omikrongolf de hele samenleving en dus ook onze bedrijven. We gaan er van uit dat we nu stilaan de piek bereikt hebben. We roepen medewerkers die in quarantaine moeten op om de regels correct toe te passen. Een ziektebriefje is niet hetzelfde als een quarantaine-attest. Werkgevers worden vandaag nodeloos op kosten gejaagd. Dat moet stoppen”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

In 70% ondernemingen wordt ziektebriefje misbruikt

Voka West-Vlaanderen stelt, op basis van de enquête en getuigenissen, een wijdverbreid misbruik en oneigenlijk gebruik vast waarbij artsen een ziektebriefje bezorgen aan medewerkers die niet ziek zijn, maar wel in quarantaine zitten.

Wie zich in quarantaine bevindt, moet een quarantaine-attest bezorgen aan zijn werkgever. Met een quarantaine-attest heeft de medewerker recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering, maar niet op gewaarborgd loon bij ziekte.

In 7 op de 10 ondernemingen met meer dan 250 werknemers wordt misbruik vastgesteld van het ziektebriefje, wanneer werknemers in quarantaine zitten. Ook wanneer de kinderen van de werknemer niet naar school kunnen wegens klas- of schoolsluiting stellen werkgevers hetzelfde misbruik vast. In kleinere bedrijven liggen de cijfers licht lager.

We roepen iedereen – artsen en werknemers – op om de regels rond quarantaine-attesten correct toe te passen. Enkel wie zelf ziek is, heeft recht op ​ een ziektebriefje. De anderen kunnen beroep doen op de tijdelijke werkloosheid. Het misbruik van de ziektebriefjes moet dringend stoppen. De werkgevers zijn nu twee keer de dupe: ze missen hun personeelsleden met alle problemen vandien en ze moeten het loon van die medewerkers doorbetalen”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Afwezigheden pieken

Gemiddeld 8% van de medewerkers in een onderneming is afwezig door een coronabesmetting of een quarantaine. In januari van dit jaar bedroeg het gemiddeld aantal afwezigen nog 6%. De corona-afwezigheden pieken. Normaliter ligt de afwezigheid rond de 1,5 procent; we zitten daar nu al meer dan 5 keer boven.

Noodplan actief bij 1 op 5

Bedrijven hebben zich voorbereid met draaiboeken en noodscenario’s. Daardoor kan de economie zoveel als mogelijk blijven draaien. Bij de bedrijven met meer dan 250 medewerkers heeft twee op de drie een noodplan klaar. In 1 op de 5 ondernemingen is het noodplan momenteel geactiveerd. In januari was dat nog in 1 op de 7 ondernemingen.

De situatie is zeker nog niet verbeterd; integendeel. Maar we gaan er van uit op basis van alle parameters dat we stilaan de piek bereiken of bereikt hebben. Maar laat ons ondertussen alle regels blijven opvolgen”, aldus nog Bert Mons.
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk