Skip to Content
Coronacrisis - tot 16 miljard euro schade, Voka West-Vlaanderen vraagt dringend extra steunmaatregelen

Coronacrisis - tot 16 miljard euro schade, Voka West-Vlaanderen vraagt dringend extra steunmaatregelen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen roept alle West-Vlaamse bedrijven op om de gezondheid van de medewerkers voorop te stellen en de nieuwe, verregaande maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad ten volle na te leven. Maar net zoals het coronavirus zeer snel om zich heen grijpt, wordt ook de economische impact snel veel groter. “Vlak voor de aangekondigde verstrenging bleek uit een rondvraag dat drie kwart van de bedrijven al een omzetdaling door de coronacrisis liet optekenen. Zeven bedrijven op tien moeten al overgaan tot tijdelijke werkloosheid, bijna de helft wellicht al in de komende week. We verwachten met deze bijkomende maatregelen een nog grotere impact. De overheden hebben eerder al een eerste reeks van steunmaatregelen genomen, vooral gericht op horeca en handel. Maar nu dreigt een kaalslag bij heel veel bedrijven, de schade kan oplopen tot 16 miljard euro. We roepen de overheden dan ook op om zo snel mogelijk een bijkomende set van zware steunmaatregelen te activeren, zodat gezonde bedrijven niet failliet gaan en mensen hun job niet verliezen” aldus algemeen directeur Bert Mons.

Voka West-Vlaanderen, roept nogmaals al haar leden op om ook de nieuwe gezondheidsmaatregelen te respecteren en toe te passen. Voka West-Vlaanderen stelt in de eerste plaats de gezondheid van de medewerkers voorop en vervolgens de continuïteit van de bedrijven. Maar tegelijk waarschuwt de ondernemersorganisatie voor een economisch fiasco als er niet snel en ingrijpend meer steun voorzien wordt voor de bedrijven.

Op dinsdag 17 maart, vlak voor de verstrenging van de maatregelen, ontving Voka meer dan 1.500 antwoorden op haar ledenbevraging. 80% van de bedrijven gaf aan reeds een omzetdaling te zien als gevolg van de coronacrisis. Nog opvallender was dat één op vijf bedrijven de omzet al met minstens de helft zag afnemen. Voor 37% was dat omzetverlies het gevolg van de preventieve maatregelen van de overheid zoals sluitingen, inreisverboden of de afgelasting van evenementen. Daarnaast gaf bijna 30% aan dat ze in tweede lijn getroffen worden door die preventieve maatregelen, bijvoorbeeld omdat hun klanten sluiten of geen nieuwe projecten meer opstarten. Iets meer dan 10% gaf aan dat de omzetdaling het gevolg is van personeelstekorten.

“De cijfers waren al alarmerend voor deze nieuwe set van gezondheidsmaatregelen. De gevolgen hiervan gaan verder dan horeca en winkels en treffen potentieel álle bedrijven. Onze economie kan dit niet overleven zonder bijkomende steunmaatregelen. Nu al is de economische impact groter dan bij de terreuraanslagen van 4 jaar geleden. We stevenen af op een economische schade tot 16 miljard euro. We moeten dan ook alles op alles zetten om te vermijden dat deze crisis nog erger wordt dan de kredietcrisis van 2008-2009”, waarschuwt Bert Mons.

Tijdelijke werkloosheid piekt

Nog uit de bevraging van Voka bleek dat bij 65% van de bedrijven de activiteiten binnen de maand zouden stokken door toeleveringsproblemen. 66% ondervond problemen met de export van goederen. Meer dan een derde van de bedrijven kende nu al onverwachte personeelstekorten als gevolg van de coronacrisis. Dit zal nog sterk toenemen als gevolg van de nieuwe gezondheidsmaatregelen die gisterenavond werden aangekondigd.

Voka West-Vlaanderen dringt met klem aan op maximale ondersteuning voor onze bedrijven vanuit de overheden om de continuïteit van onze economie te vrijwaren, faillissementen en jobverlies te vermijden. De ondernemersorganisatie is daarom permanent in overleg met de regeringen om de schade voor bedrijven en medewerkers maximaal op te vangen.

Bijkomende maatregelen

Op Vlaams niveau zijn reeds een aantal maatregelen genomen zoals de hinderpremie, het uitstel van aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing tot september, de uitbreiding van de crisiswaarborg bij PMV enz. Vandaag worden wellicht nog bijkomende maatregelen genomen. Maar Voka vraagt dat er ook op federaal niveau snel en kordaat maatregelen genomen en uitgevoerd worden om bedrijven te ondersteunen en dit in overleg met de gewesten:

  • uitbreiden en vereenvoudigen van de procedure voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht en economische redenen zodat dit snel kan aangevraagd worden
  • uitstel of spreiding van betaling voor personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en bedrijfsvoorheffing
  • de maand gewaarborgd inkomen bij ziekte omwille van coronavirus op te nemen in de ziekteverzekering in plaats van te betalen door de werkgever
  • een waarborg- en overbruggingsplan van de regeringen, de Nationale Bank en de financiële instellingen voor de bedrijven die hun leningen of kredieten niet kunnen aflossen of in liquiditeitsnood geraken

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk