Skip to Content
​Coronavirus: snel werk maken van begeleidende maatregelen en compensaties

​Coronavirus: snel werk maken van begeleidende maatregelen en compensaties

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen steunt de doortastende en concrete maatregelen van de overheden en roept de bedrijven op om die maatregelen ten volle na te leven. “We stellen in de eerste plaats de gezondheid van onze medewerkers voorop en vervolgens de continuïteit van onze bedrijven. Daarom ondersteunen we de regels van de overheden en vragen we om snel werk te maken van concrete begeleidende maatregelen en tegemoetkomingen voor de getroffen bedrijven en hun medewerkers. Uit onze bevraging bij 1.500 Vlaamse bedrijven blijkt dat voor 2/3e van hen telewerk niet mogelijk is. Het is dus absoluut noodzakelijk dat scholen de komende weken in opvangmogelijkheden blijven voorzien en dat de medewerkers van onze bedrijven hiervan ten volle gebruik maken”, zegt Bert Mons. 

Voka West-Vlaanderen stelt in de eerste plaats de gezondheid van de medewerkers voorop en vervolgens de continuïteit van de bedrijven. “We vinden het belangrijk dat de gezondheidsrisico’s ingedamd worden op een manier die de economische schade zo veel mogelijk beperkt. We voeren de maatregelen van de regeringen uit en sporen de Vlaamse bedrijven aan om deze maatregelen ten volle na te leven. We vragen hen om telewerk, glijdende uren en andere flexibele maatregelen zo veel mogelijk te gebruiken. De oproep is duidelijk: blijf zeker werken, in zo veilig mogelijke situaties”, stelt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. 

Volgens een Voka-peiling bij 1.500 Vlaamse bedrijven in de voorbije 48 uren, blijkt dat het voor 2/3e van hen niet mogelijk is om iedereen thuis te laten werken. Daarom is het voor Voka cruciaal dat overheden, scholen en crèches in kinderopvang blijven voorzien voor werkende ouders. “Thuis- of telewerk is voor een aantal mensen een goede oplossing, maar voor een groot deel van de jobs is het net cruciaal dat mensen naar het werk blijven komen. Denk aan zorg, voedselvoorziening, schoonmaak, telecom, energie of essentiële producten en diensten. We mogen onze bedrijven, organisaties en samenleving niet laten stilvallen. We vragen verantwoordelijkheidszin van de medewerkers om maximaal gebruik te maken van de voorziene mogelijkheden voor kinderopvang en zo de continuïteit van de bedrijven te helpen verzekeren.”

Impact beperken via compensaties

“We zijn blij dat de overheden snel in bijkomende compensaties voorzien. In de eerste plaats voor de bedrijven en medewerkers van sectoren die partieel of volledig moeten sluiten, maar ook voor bedrijven en medewerkers die op andere manieren impact ondervinden van de corona-crisis. We vragen dat de regeringen permanent bijsturen en ingrijpen indien blijkt dat onze economie verder ontwricht geraakt”, aldus Bert Mons.

Voka versterkt dienstverlening bedrijven

Voka West-Vlaanderen volgt ook zelf de overheidsmaatregelen op en versterkt haar dienstverlening om de bedrijven zo veel mogelijk te ondersteunen en te adviseren tijdens deze crisis. “Alle opleidingen, events en netwerksessies waarbij fysieke aanwezigheid nodig is, stellen we uit tot na 3 april. Tegelijk vergroten we ons digitaal aanbod. Zo kan de Voka Actua over het coronavirus via livestreaming gevolgd worden. Via \[email protected] blijven onze experten bereikbaar en de FAQ op de website wordt permanent bijgewerkt”, zegt Bert Mons. Voor de exportdocumenten roept Voka West-Vlaanderen op om zo veel mogelijk gebruik te maken van DigiChambers, al blijft het wel mogelijk om fysieke documenten in de kantoren te laten valideren. 

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk