Skip to Content
Deal tussen EU en VK vermijdt grotere schade – Voka West-Vlaanderen reageert opgelucht

Deal tussen EU en VK vermijdt grotere schade – Voka West-Vlaanderen reageert opgelucht

Het handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dat vandaag werd gesloten, zorgt bij Voka West-Vlaanderen en de Vlaamse bedrijven die zaken doen met het VK, voor grote opluchting. Dankzij het akkoord wordt grotere economische schade bovenop de coronacrisis vermeden. “De economische impact van deze brexit blijft groot maar is veel minder dan een brexit zonder akkoord. Toch gaat het nog steeds om 6.500 jobs in Vlaanderen en 1,8 miljard euro outputverlies. Aangezien Vlaanderen het meest getroffen wordt, moet ook het leeuwendeel van de Belgische middelen uit het Europese brexitfonds naar Vlaanderen gaan en moet er ook vanuit de Vlaamse en Belgische overheid extra ondersteuning komen”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. Voka West-Vlaanderen vraagt ook juridische duidelijkheid over de voorlopige toepassing van het verdrag nu dit niet meer geratificeerd kan worden voor 1 januari 2021.

Met het handelsakkoord dat vandaag gesloten werd door de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, komt een einde aan een langdurende en zenuwslopende brexitsaga. Na jaren onderhandelen is er eindelijk duidelijkheid over de handelsbetrekkingen met de Britten en is er een akkoord gevonden over het gelijk speelveld, de juridische afdwingbaarheid van het verdrag en de visserijquota. “Er komt een einde aan jaren van onzekerheid. Onze Vlaamse ondernemingen weten nu waar ze aan toe zijn en kunnen zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Er zullen douanecontroles komen en nieuwe regelingen voor de handel tussen UK en EU, maar invoerrechten en quota worden door het nieuwe verdrag vermeden”, stelt Bert Mons enigszins opgelucht.

Voka West-Vlaanderen vraagt wel duidelijkheid over de voorlopige toepassing van het verdrag na 1 januari. “We dringen aan dat er juridische duidelijkheid komt op 1 januari want het verdrag zal waarschijnlijk niet volledig geratificeerd zijn. Het is belangrijk dat er duidelijkheid is voor onze bedrijven om problemen aan de grenzen te vermijden. De voorbije dagen hebben aangetoond hoe zwaar en schrijnend de gevolgen kunnen zijn bij een gebrek aan goede afspraken”, aldus nog Bert Mons.

Steunmiddelen noodzakelijk

Het bereikte handelsakkoord vermijdt invoerrechten en -quota voor onze Vlaamse bedrijven. Die werden recent nog geraamd op 1 miljard euro. Maar de brexit zal nog steeds kwalijke gevolgen hebben voor onze economie. Vooral voor Vlaanderen, dat na het VK en Ierland de hardst getroffen regio is. Daarom moet van de Europese brexitsteun die aan ons land toekomt, het grootste deel naar Vlaanderen komen, vindt Voka West-Vlaanderen. Ook vanuit de federale en Vlaamse overheid moet er ondersteuning komen om de klap voor de bedrijven op te vangen. De Vlaamse regering maakte hiervoor al 83 miljoen euro vrij.

“Zelfs met dit akkoord staan er nog 6.500 banen op de tocht en lijdt de economie een verlies van 1,8 miljard euro, volgens de ramingen van professor Hylke Vandenbussche. De brexit bovenop de coronacrisis kan heel wat bedrijven in de problemen brengen. Steun voor deze ondernemingen is echt noodzakelijk. De 83 miljoen euro extra steun van de Vlaamse regering is zeer welgekomen, evenals de organisatie van een uniek loket en een aanspreekpunt voor ondernemingen met vragen”, meent Bert Mons.

Minder vertrouwen in Britse diensten

Ook al is er nu een handelsdeal, uit een bevraging van Voka West-Vlaanderen blijkt dat Vlaamse bedrijven zich grote zorgen maken over een vlotte afhandeling van de in- en uitvoer na nieuwjaar. 41% meent dat de Britse douanediensten niet voldoende voorbereid zijn op een brexit, 23% is dezelfde mening toegedaan over de Britse havens. 60% van de bedrijven maakt zich, ondanks een akkoord, overigens zorgen over toenemend protectionisme, wat de handel tussen Europa en het VK zou bemoeilijken. Het handelsverdrag en de uitvoering ervan zullen door alle overheden en instanties van heel nabij moeten worden opgevolgd. 

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk