Skip to Content
Definitieve beslissing energietoekomst uitgesteld naar voorjaar 2022

Definitieve beslissing energietoekomst uitgesteld naar voorjaar 2022

Reactie van werkgeversorganisaties op akkoord kernkabinet

De werkgeversorganisaties nemen kennis van de beslissingen van het kernkabinet over de toekomstige energiebevoorrading van ons land.

Het kernkabinet neemt nog geen definitieve beslissing over een kernuitstap. Er is een kalender afgesproken om in het voorjaar van 2022 tot een definitieve beslissing te komen.

In de komende weken worden zowel plan A (kernuitstap) als plan B (nucleaire verlenging) parallel voorbereid. Het is de expliciete vraag van de werkgevers (cf. hun persbericht van 3 december ll.) om alle pistes grondig te onderzoeken en voor te bereiden.

De sterke bezorgdheden van de bedrijfswereld over de bevoorradingszekerheid, de prijs, de geopolitieke afhankelijkheid en het duurzaam karakter van onze energievoorziening blijven onverminderd bestaan. Het uitstel van een definitieve beslissing naar het voorjaar van 2022 neemt die bezorgdheden niet weg.

De werkgeversorganisaties ondersteunen de beslissing van het kernkabinet om nieuwe nucleaire technologie (SMR of kleine modulaire kernreactoren) in de toekomst mogelijk te maken in België en vragen om dat ook wettelijk te verankeren.

Tegelijkertijd vragen de werkgevers om het aandeel hernieuwbare energie in de energieproductie sterk op te drijven en hiervoor op federaal en gewestniveau het juiste kader te scheppen.

VBO, Voka, Unizo, UWE, Beci, UCM, Boerenbond

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk