Digitale transformatie bij bedrijven laat nog te wensen over

Voka West-Vlaanderen biedt begeleiding

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, voerde in de afgelopen 10 maanden bij 700 Vlaamse ondernemingen, waarvan 156 West-Vlaamse, een volledige digitale doorlichting uit. Die digiscan levert een goed beeld op van hoe digitaal matuur onze ondernemingen zijn. De resultaten zijn duidelijk: meer dan de helft van de West-Vlaamse ondernemingen kunnen nog grote stappen zetten in digitale transformatie. “Voka West-Vlaanderen is meer dan ooit klaar om de bedrijven hierbij te helpen”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

Meer dan de helft van onze ondernemingen zijn vandaag onvoldoende mee met de digitale omslag. Laat deze resultaten een wake-up call zijn. Zonder digitale strategie zijn ondernemingen kwetsbaar in een snel digitaliserende omgeving. Bedrijven met een digitale strategie presteren doorgaans beter, kennen een hogere arbeidsproductiviteit, zijn dynamischer en groeien sneller. Voka West-Vlaanderen wil ondernemingen bijstaan en biedt verschillende oplossingen aan. Samen groeien vereist een sterke digitale versnelling”, aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen

De digitale doorlichting ging van start in augustus 2020. 700 bedrijven, waarvan 156 West-Vlaamse, namen deel en ontvingen een score binnen verschillende bedrijfsdomeinen: strategie, organisatie, infrastructuur, klanten en leveranciers, en - indien van toepassing - productie. In een gratis opvolggesprek gingen medewerkers van Voka West-Vlaanderen en Deloitte Private dieper in op de resultaten van de West-Vlaamse deelnemers en schoven ze al concrete quick wins naar voren. ​

De belangrijkste resultaten van de digiscan bij West-Vlaamse ondernemingen:

  • 64% heeft geen (uitschreven) digitale strategie; slechts 5% heeft een gedocumenteerde strategie met gevalideerde projecten, KPI’s en prioriteiten
  • 68% heeft geen trainingsplan rond digitale vaardigheden; slechts 4% heeft een gepersonaliseerd trainingsplan voor elke medewerker
  • slechts 30% volgt actief de verschillende technologische evoluties binnen de eigen en andere sectoren op of laten zich hiervoor adviseren
  • 69% heeft nog geen digitaal dashboard ter beschikking om te ondersteunen bij het nemen van beslissingen
  • in slechts 21% van de productiebedrijven worden productieprocessen opgevolgd met nieuwe digitale technologieën (zoals sensoren)
  • amper 5% van de ondernemingen biedt producten/diensten aan via een digitaal platform met digitale klantenondersteuning
  • amper 6% heeft een gedocumenteerde digitale beveiligingsstrategie en 66% behandelt cyberaanvallen en -risico’s ad hoc

Uit de gesprekken bleek dat het merendeel van de West-Vlaamse ondernemingen (64%) nog grote stappen kan zetten op vlak van digitalisering. Toch waren zij zich wel degelijk bewust van de (concurrentie)voordelen van digitalisering én willen ze hier ook effectief op inzetten. Ook zijn er meer dan voldoende ideeën aanwezig voor optimalisatie van processen en diensten. “Dat betekent dat de West-Vlaamse ‘goesting’ en creativiteit zeker goed zitten. Waar West-Vlaamse ondernemers nood aan hebben, is een concreet stappenplan en een neutrale partner in hun digitaal transformatietraject”, zegt Mieke Vandewaetere, Innovatiemanager Voka West-Vlaanderen.

Grote ondernemingen scoren beter

Grotere bedrijven met meer dan 100 medewerkers scoren duidelijk beter dan kleinere. Hoe groter een onderneming, hoe meer digitalisering reeds ingebed is in de bedrijfsstrategie. Dit hoeft niet te verwonderen, aangezien dergelijke bedrijven vaak meer middelen en medewerkers hebben om een digitaal transformatietraject op te starten.

Ondernemingen in de dienstensector scoren significant beter dan bedrijven uit de maakindustrie. Dienstenleveranciers zijn doorgaans wendbaarder. Ze worden al langer geconfronteerd met klanten die op zoek zijn naar oplossingen, eerder dan naar producten, wat maakt dat ze een terugverdienmodel hebben dat zich beter leent voor digitale transformatie.

Voka Digihubs & Digitaal Transformatietraject

Om bedrijven bij te staan bij hun digitale transformatie richtte Voka eerder dit jaar, in samenwerking met partners*, de Voka Digihubs op waar kmo’s ondersteuning krijgen bij de (digitale) analyse van hun bedrijf en het opstellen van een verbeterplan. Vervolgens krijgen ze hulp bij het definiëren van actiepunten en worden ze in contact gebracht met mogelijke partners of kennisinstellingen. Zo kunnen kmo’s die zelf niet over een onderzoeksafdeling beschikken digitale technologieën testen en de waarde ervan zelf ervaren.

Met het Voka Digitaal Tranformatietraject neemt Voka West-Vlaanderen ondernemingen mee op een langdurig traject om ondernemingen en hun medewerkers digitaal te versterken. Daarnaast zijn er ook nog diverse trajecten rond ontwikkeling van data-gedreven organisaties, artificiële intelligentie, duurzame innovatie en digitale businessmodellen en cybersecurity. 

Binnen Voka West-Vlaanderen bieden we ondernemers diverse trajecten aan: gaande van ondersteuning bij een volledige digitale transformatie, over het experimenteren met en testen van nieuwe technologieën tot het vinden van steun en partnerschappen voor digitale transformatieprojecten. Hoe klein of groot een onderneming ook is, hoeveel omzet een eenmanszaak ook draait, wat de strategie van een onderneming ook is: digitalisering en digitale transformatie zijn een must indien we als West-Vlaamse ondernemers dicht bij onze klanten willen staan, onze medewerkers willen laten groeien, onze producten en diensten willen verbeteren en als onderneming relevant willen blijven”, besluit Bert Mons.


Heeft u zelf vragen rond digitalisering en digitale transformatie? Aarzel niet om contact op te nemen met Voka West-Vlaanderen via digitalisering.wvl@voka.be.

 

*De Voka Digihub in West-Vlaanderen werd opgericht door Voka West-Vlaanderen, samen met partners HOWEST, VIVES, ILVO, Flanders Make, Sirris en werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse overheid en EFRO.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Neem contact op met