Skip to Content

Energieprijzen onhoudbaar voor West-Vlaamse bedrijven

Voka vraagt om nú maatregelen te nemen

Een recessie is onvermijdelijk. Dat besluit Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen na een nieuwe enquête bij 700 ondernemingen. In de laatste twee kwartalen van dit jaar zien ondernemingen hun omzet afnemen en ook in 2023 zal die negatieve trend zich voortzetten. De combinatie van fors stijgende energiekosten en continu stijgende loonkosten zorgt ervoor dat onze West-Vlaamse bedrijven minder concurrentieel zijn. Dat heeft ook gevolgen voor de werkgelegenheid: de helft van de industriële bedrijven verwacht in de komende maanden een beroep te moeten doen op tijdelijke werkloosheid.

“Het is vijf ná twaalf. We stevenen in sneltreinvaart af op een recessie. Onze overheid moet zich klaarmaken om snel te reageren", zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. "Aan de federale en Vlaamse regering vragen we om op korte termijn concrete ondersteuning te bieden aan ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de hoge energieprijzen. Daarnaast roepen we op om het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid uit te breiden voor deze energiecrisis. Als we onze productiebedrijven nu niet overeind houden, dreigt een cascade-effect voor grote delen van onze economie en riskeren we productiecapaciteit die werd stopgezet, voorgoed te verliezen. Op Europees niveau is een ingreep in het marktmechanisme urgent."

Stijgende energieprijzen, dalende productie

Voor alle bedrijven ligt de huidige gasprijs 180% hoger dan gemiddeld in 2021, voor de energie-intensieve bedrijven is de aardgasprijs 260% hoger. De elektriciteitsprijzen zijn respectievelijk 100% en 150% gestegen.

Bijna een op de twee bedrijven is niet ingedekt tegen stijgende energieprijzen. Bij diegene die wel ingedekt zijn, loopt voor de helft de indekking af binnen de 3 maanden. Slechts een op de vier bedrijven is voor langer dan een jaar ingedekt.

Bij een verdere stijging van de energieprijzen zegt een derde van de respondenten hun productie te zullen verminderen of zelfs stop te zetten. Bij de energie-intensieve bedrijven ligt dat percentage nog hoger. De huidige situatie is onhoudbaar. Dat beaamt Sander Laridon van Unilin, wereldwijde referentie in interieur, design en bouw: "De energieprijzen bereiken absurde recordhoogtes. In het zog hiervan zien we de prijzen van zowel chemische grondstoffen als hout verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. De Europese industrie wordt langzaam gewurgd en zal snel marktaandeel verliezen tegenover landen als China, de VS en Turkije, waar de energieprijzen een pak lager liggen. Dát is het verschil met vroeger: dit is geen globale crisis, maar een Europese.”

Door de sterk gestegen energieprijzen draait een op de vier energie-intensieve ondernemingen nu al met een operationeel verlies, nog eens vier op de tien zien een belangrijk risico op verlies bij verder stijgende energieprijzen.

“We staan op een kantelpunt: is er toekomst voor industriële bedrijven in Europa? Wat we hier in Vlaanderen en Europa produceren, dreigt gewoonweg te duur te worden op de wereldmarkt. Snel en doortastend optreden door de Europese Unie is noodzakelijk om de irrationele prijzen op de energiemarkten tegen te gaan. Voka vraagt om het bloeden van onze bedrijven te stelpen met gerichte en tijdelijke steun voor de meest getroffen ondernemingen, en dat in afwachting van een Europese aanpak”, zegt Bert Mons.

Negatieve impact op arbeidsmarkt

Een op de vijf ondernemingen verwacht in de komende zes maanden een daling te zien van het aantal personeelsleden. Dat geldt ook voor de grote bedrijven.

Een op de drie bedrijven geeft aan in de komende maanden een beroep te willen doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid. Specifiek bij de industriële bedrijven gaat het om 47% van de bedrijven.

Ook loonkosten rijzen de pan uit

De stijgende energieprijzen drijven de inflatie omhoog en hebben zo een directe impact op de stijgende loonkosten. In de periode 2022-2024 vertaalt zich dat in een extra loonfactuur van 26 miljard euro, integraal te betalen door de private werkgevers.

Investeren in hernieuwbare energie

Van alle bedrijven wil 26% onmiddellijk (meer) investeren in hernieuwbare energie, nog eens 20% binnen het jaar, 21% op langere termijn. 56% denkt daarbij aan zonnepanelen, 44% aan energiebesparing/-efficiëntie, 22% aan batterijopslag, 9% aan windmolens.

Piet Dermaux van het Wevelgemse Klaratex bevestigt: “De huidige energieprijzen treffen ook de textielreinigingssector onverbiddelijk hard. Als we het hoofd boven water willen blijven houden en als verantwoordelijke ondernemers willen blijven investeren in duurzame toepassingen, moeten onze beleidsmakers nu iets doen aan deze extreme prijzen. Onze investeringen in zonne-energie vormen maar een druppel op een hete plaat in het trotseren van deze energiecrisis. Het financieel rendement dat onze zonnepanelen in een half jaar hebben behaald, is door de huidige gasprijzen al na minder dan vier maanden volledig verdampt."

“Duidelijk is dat deze crisis onze bedrijven zal aanzetten tot nog meer energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, maar dat zal tijd nemen. Daarom zijn nú ingrepen en steun van onze regeringen en Europa nodig”, aldus Bert Mons.

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk