Enquête Voka: Economische situatie verslechtert zienderogen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen stelt vast dat de economische situatie in onze West-Vlaamse bedrijven zienderogen achteruitgaat. Dat blijkt uit een economische enquête die begin deze week werd uitgevoerd bij 160 West-Vlaamse ondernemingen. De situatie wordt vooral in de industrie en de bouw problematisch. De industrie verwacht voor heel 2023 een achteruitgang van de economische activiteit met 6 procent, in de bouwsector bedraagt die zelfs 8 procent. Een kwart van de grote industriële bedrijven doet al beroep op tijdelijke werkloosheid, een ander kwart overweegt het in de komende maanden. Alles wijst erop dat er economisch onweer op komst is.

“Wat we in verschillende ondernemingen al opmerkten en lazen in de pers, wordt nu ook bevestigd in de tweemaandelijkse Voka-enquête bij 650 leden: het gaat niet goed met de economie. En er is nog meer zwaar weer op komst. De hoge loon- en energiekosten, het personeelstekort en de geopolitieke spanningen eisen hun tol en zijn de oorzaak van een snel afkalvende vraag, vooral dan vanuit het buitenland. Onze bedrijven verliezen in sneltempo concurrentiekracht. We moeten nu ageren vooraleer de situatie dramatisch wordt”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Vraag zakt in

De vraag zakt in. De orders zitten in 6 op de 10 bedrijven onder het normale niveau, zo geven de respondenten aan. 4 op de 10 verwacht nog een verdere daling in de komende zes maanden. De ondernemingen verwachten een daling van de omzet met gemiddeld 2,6% voor heel het jaar 2023. In eenzelfde enquête afgenomen in augustus verwachtten de bedrijven nog een omzetstijging met 2,5%.

Werkgelegenheid

Eén op de vijf bedrijven doet vandaag al beroep op tijdelijke werkloosheid, één op de 10 denkt dat in de komende maanden te moeten doen. Van de industriële bedrijven met meer dan 250 medewerkers doet vandaag al een kwart beroep op de tijdelijke werkloosheid.

Eén op de zeven van de ondervraagde ondernemingen overweegt in de komende zes maanden een herstructurering door te voeren. Eén op de drie verlaagt ook de investeringsplannen. Ondanks de tijdelijke werkloosheid en herstructureringen blijven de bedrijven een grote krapte op de arbeidsmarkt signaleren.

Maatregelen noodzakelijk

Structurele handicaps maken het onze ondernemingen steeds moeilijker om concurrentieel te zijn: de hoge loonkosten, de energiehandicap voor de industrie, de krappe arbeidsmarkt en de onzekerheid rond vergunningen. Als die structurele handicaps niet worden weggewerkt, dreigen verregaande gevolgen voor onze regio als investeringslocatie.

“We vragen de politiek met aandrang om nu actie te ondernemen en de noodzakelijke hervormingen uit te werken en door te voeren. De verkiezingen van volgend jaar zijn geen alibi om niets meer te doen. Neem op korte termijn maatregelen voor het voor sommige bedrijven te laat is. We kunnen ons niet permitteren om een jaar niets te doen en ondertussen onze economie, onze groei en onze welvaart op het spel te zetten. Voka West-Vlaanderen verwacht nu daadkracht van zowel de federale als de Vlaamse regering”, zegt Bert Mons.

Voka West-Vlaanderen dringt aan op een aantal concrete maatregelen die nu moeten genomen worden om onze bedrijven zuurstof te geven.

Federaal

  1. verlenging van de tijdelijke verlaging van de patronale bijdragen in de komende kwartalen zoals in de eerste twee kwartalen van 2023
  2. uitstel van betaling van RSZ-werkgeversbijdragen voor bedrijven die het moeilijk hebben
  3. maximale korting op de transmissienettarieven voor energie-intensieve industriële verbruikers, zoals in onze buurlanden

Vlaams

  1. een robuust en rechtszeker vergunningenkader, met een dringende goedkeuring van een beter onderbouwd stikstofdecreet
  2. een geïntegreerd industrieel beleid met focus op terugdringen van loon- en energiekosten
  3. een nieuw financieringsinstrument voor industriële klimaatinvesteringen op Vlaams niveau
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk