“Extra federale steunmaatregelen zijn welkom maar zwaar onvoldoende voor een echt herstel”

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen reageert positief op de beslissing van de superkern om steunmaatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid te verlengen en om extra ondersteuning te voorzien voor sectoren in moeilijkheden zoals de horeca. “Deze zijn nodig om de schok van de coronacrisis op korte termijn op te vangen”, zegt algemeen directeur Bert Mons. “Maar om tot een herstel van onze economie te komen, is er veel meer nodig. Met tijdelijke maatregelen komen we er niet meer, er zijn nu echt dringend ingrepen op langere termijn nodig zoals het herstellen van de solvabiliteit van de ondernemingen, het stimuleren van investeringen en een flexibelere arbeidsorganisatie.”

Om ondernemingen door deze coronacrisis te helpen, zette de superkern gisteren het licht op groen voor de verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tot 31 augustus, waar Voka sterk op heeft aangedrongen. Maar ook nadien zal het systeem van tijdelijke werkloosheid nog verder flexibel moeten worden toegepast. Ook het uitstel van de betaling van de RSZ-bijdragen voor het derde kwartaal moet worden verlengd tot eind dit jaar.

Wat de liquiditeit van de ondernemingen betreft, zal de bankgarantieworden verlengd en zullen de termijnen en voorwaarden voor kmo’s worden versoepeld. “Dit moet echt dringend gebeuren, anders komen heel wat kmo’s in financiële problemen”, aldus Bert Mons. “We dringen erop aan dat de aangekondigde bijsturingen van het federale bankenplan voor kmo’s er nu ook snel daadwerkelijk komen om onnodige faillissementen te vermijden.” Voor de noodzakelijke versterking van de solvabiliteit moet het parlement de wetsontwerpen inzake carryback en wederopbouwreserve zo snel mogelijk goedkeuren om de balansen van de ondernemingen te stutten.

Daarnaast zijn er vier specifieke steunmaatregelen genomen voor sectoren in moeilijkheden, waaronder de horeca. Zo wordt het overbruggingskrediet voor zelfstandigen verlengd, kan er tot eind 2020 een beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid en wordt de btw verlaagd tot 6 procent. In zwaar getroffen sectoren die hun toevlucht moesten nemen tot tijdelijke werkloosheid, werd een akkoord bereikt om de komende drie maanden een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van de bedrijfsvoorheffing toe te kennen. Dat moet ook een stimulans zijn om werknemers die nu nog tijdelijk werkloos zijn, weer aan het werk te laten gaan.

“Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de zwaarst getroffen bedrijven op korte termijn zuurstof te geven. De extra steunmaatregelen voor de horeca, die vanaf maandag weer mag heropenen, zijn nodig voor de 50.000 horeca-ondernemingen en 158.000 werkenden in deze sector, waar ook veel toeleveringsbedrijven van afhangen”, zegt Bert Mons. Voka West-Vlaanderen vraagt snel duidelijkheid over de precieze modaliteiten en inwerkingtreding van deze maatregelen zodat ondernemingen weten waar ze aan toe zijn.Maar met de verlenging van tijdelijke maatregelen en ingrepen op korte termijn alleen gaan we er niet geraken. Deze zijn goed en nodig om de brand te blussen, maar volstaan echt niet om ons huis weer op te bouwen. Daarvoor zullen veel meer stappen nodig zijn. De omzet van ondernemingen begint zich gelukkig wel te herstellen, wijzen cijfers van de Nationale Bank uit. “Maar deze crisis zal lang aanslepen en zeker voortduren tot in 2021. Voor bedrijven en de werkgelegenheid is het dan ook broodnodig dat er nu een echt relanceplan komt met maatregelen op langere termijn zoals het herstellen van de solvabiliteit van de ondernemingen, het stimuleren van investeringen, en een flexibelere arbeidsorganisatie,”, werpt Bert Mons op.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Evelien Bogaert

Manager Marketing & Communicatie

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contact