Skip to Content
Gebrek aan mensen en grondstoffen grootste problemen voor ondernemingen post-corona

Gebrek aan mensen en grondstoffen grootste problemen voor ondernemingen post-corona

Resultaten laatste Voka corona-enquête

De ergste economische gevolgen van de coronacrisis lijken stilaan achter de rug. Uit de corona-enquête van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen komt naar voren dat het omzetverlies door de coronacrisis op het laagste peil zit sinds de start van de crisis. De krapte op de arbeidsmarkt is daarentegen een groter wordend probleem: 85% van de bedrijven die willen aanwerven, vindt moeilijk geschikt personeel. Ook de moeilijke toegang tot grondstoffen speelt steeds meer bedrijven parten: 67% van de ondernemingen heeft te kampen met toeleveringsproblemen.

De coronacrisis loopt op haar laatste benen met uitzondering voor een aantal sectoren die pas recent konden heropstarten of nog gesloten zijn. De krapte op de arbeidsmarkt hangt echter als een zwaard van Damocles boven de relance. Als bedrijven geen medewerkers vinden, zal de economie niet ten volle kunnen opveren. Ook de grondstoffenschaarste zet een rem op de economische heropleving en houdt een risico op inflatie en loonindexeringen in”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen.

Omzetverlies

De nieuwste enquête van Voka West-Vlaanderen toont een duidelijke verbetering van de omzet tegenover de voorbije maanden. Sinds de start van de coronacrisis is het omzetverlies bij ondernemingen vandaag het minst groot. De huidige omzet ligt gemiddeld nog 6% onder het niveau zonder corona. Een maand geleden bedroeg het gemiddeld omzetverlies nog 10%. De ondernemingen verwachten dat het omzetverlies verder afneemt om tegen begin volgend jaar helemaal hersteld te zijn. De vooruitzichten op middellange termijn zijn dus hoopgevend. Deze positieve trend wordt ook bevestigd door allerlei andere indicatoren.

Aanwerven: willen maar niet kunnen

Het verdere herstel van de economie wordt evenwel bedreigd door een krappe arbeidsmarkt. Meer dan 70% van de ondernemingen wil mensen aanwerven. Van de bedrijven die willen aanwerven geeft 85% aan moeilijkheden te ondervinden om geschikt personeel te vinden. Dat is een versterking van de tendens die in een eerdere Voka-enquête naar voren kwam. De krapte op de arbeidsmarkt en het vinden van geschikte medewerkers is vandaag het probleem van bedrijven die willen aanknopen met groei.

Grondstoffenschaarste

Van de ondervraagde ondernemingen geeft ook 67% aan toeleveringsproblemen van grondstoffen te ondervinden door schaarste bij hun leveranciers. De aanlevering van grondstoffen zal voor de helft van die bedrijven leiden tot omzetverlies. Een op de tien verwacht schadeclaims van klanten omdat ze door de toeleveringsproblemen niet tijdig kunnen voldoen aan hun engagementen. Het gebrek aan grondstoffen is voor vele productiebedrijven een nieuwe zorg.

De wereldmarkten zijn nog steeds verstoord door de schokgolven die de coronacrisis heeft veroorzaakt. We vrezen dat de grondstoffenschaarste een keten aan prijsstijgingen in gang kan zetten die leidt tot inflatie en een eventuele extra loonindexering. Dat zou een slechte zaak zijn voor de competitiviteit van onze ondernemingen. Dit kunnen we nu echt missen als kiespijn in het herstel van onze economie”, besluit Bert Mons.

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk