Skip to Content
Gemiddeld 6% medewerkers onbeschikbaar wegens corona

Gemiddeld 6% medewerkers onbeschikbaar wegens corona

Enquête Voka West-Vlaanderen bij 200 West-Vlaamse bedrijven uit alle sectoren

Ondernemingen kampen met een grote personeelsuitval door coronabesmettingen en quarantainemaatregelen. Dat blijkt uit een enquête van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, begin deze week bij 200 ondernemingen. Minstens zes procent van de medewerkers is momenteel niet beschikbaar wegens coronabesmetting of quarantaine. Dat weegt op de bedrijfsactiviteiten. Nieuwe medewerkers aantrekken blijft structureel bovendien erg moeilijk. Werkgevers ervaren druk om de lonen en premies op te trekken om toch nog geschikte medewerkers te kunnen aanhouden en aanwerven, zo blijkt nog uit de enquête.

“De vele quarantainegevallen van medewerkers en de openstaande vacatures maken het werkgevers erg moeilijk. Omdat het beschikbare talent beperkt is, geven ondernemingen aan dat er een opwaartse druk is op de lonen. Samen met de sterke loonindexeringen die voor de deur staan, levert dit een gevaarlijke cocktail op voor onze bedrijven. De arbeidsmarkt moet met alle mogelijke middelen worden afgekoeld om zware problemen voor onze economie te vermijden”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Quarantaines

Bedrijven maken zich het meeste zorgen om het aanhoudend nijpende personeelstekort en om een heropflakkering van de coronacrisis. De coronabesmettingen en quarantainegevallen vertalen zich in een grotere uitval van personeel: minstens 6% van de medewerkers is momenteel niet beschikbaar voor het werk wegens coronabesmetting of quarantaine. Dat resulteert in een negatieve impact op de bedrijfsactiviteiten met 5 procent. Dit zijn gemiddelde cijfers over alle sectoren heen. In productiesectoren is de situatie nog prangender, zo blijkt uit een aantal recente bedrijfsgevallen.

Het aantal telewerkers is toegenomen: 42% van alle medewerkers die aan de slag zijn, doen aan telewerk. In de maand oktober bedroeg dat aandeel 30%. “Hiermee zitten we opnieuw op het niveau van gemiddeld 40% telewerk zoals in de vorige lockdowns. Dit betekent dat ook nu weer bedrijven het verplicht telewerk - met één terugkomdag per week - nauwgezet opvolgen”, vervolgt Bert Mons.

Personeelskrapte zet druk op lonen

De personeelskrapte blijft ongewijzigd erg groot. Negen op de tien werkgevers die willen aanwerven, hebben moeilijkheden om personeel te vinden. Om toch medewerkers te kunnen aantrekken, ervaren bedrijven meer dan vorige maand druk richting loonsverhoging, premies en betere salarisvoorwaarden voor nieuwe werknemers. Voka maakt zich bijzonder ongerust over de loonontwikkeling door enerzijds de automatische koppeling van de lonen aan de index en anderzijds de loondrift.

Verder herstel in 2022

Ondanks de 4e golf - en de problemen met toeleveringen en personeel - hebben ondernemingen positieve verwachtingen voor 2022. De omzet is vandaag gemiddeld boven het precrisisniveau van 2019 geklommen. De verwachting is dat de omzet gemiddeld met 6% stijgt in het komende jaar.

"Het lijkt erop dat onze economie ook deze vierde golf zal doorstaan. Desalniettemin zullen een aantal sectoren zoals de eventsector, cultuur, horeca, etc. in de komende weken nog sterke verliezen lijden. Daarom zijn adequate en gerichte beschermingsmaatregelen nodig, en ook een coronabarometer die perspectief geeft op lange termijn", besluit Bert Mons.
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk