Gerichte aanpak coronavirus is positief, maar nog heel wat onduidelijkheden voor bedrijven

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen roept iedereen op om de nieuwe maatregelen op te volgen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Een tweede algemene lockdown kunnen we immers niet aan, 1 op 4 bedrijven zou dan failliet gaan. Dat er gerichter ingegrepen kan worden op uitbraken, ziet Voka West-Vlaanderen als een positieve evolutie. Al blijft de ondernemersorganisatie wel met enkele fundamentele vragen zitten op basis van het verspreide draaiboek. “Het is goed dat men in geval van lokale besmettingshaarden doelgericht kan handelen. Maar er moeten duidelijke, objectieve drempelwaarden gebruikt worden door alle lokale besturen om willekeur en dus oneerlijke concurrentie tussen bedrijven te vermijden”, waarschuwt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Voka West-Vlaanderen steunt de extra maatregelen rond het gebruik van mondmaskers om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Volgens de ondernemersorganisatie moet de naleving van die regels ook strikter gecontroleerd worden. Voka West-Vlaanderen pleit er daarom voor dat er veel sterker ingezet wordt op het naleven van de algemene preventiemaatregelen zoals voldoende afstand houden, hygiënemaatregelen en het dragen van mondmaskers. We roepen iedereen op om de regels ook nauwgezet op te volgen, in het belang van alle ondernemingen en burgers.

Dat de aanpak van de coronacrisis gerichter en dus op meer lokaal niveau gebeurt, stemt Voka West-Vlaanderen ook tevreden. Zo vermijdt men dat een lokale uitbraak in een gemeente, regio of zelfs in een bepaalde organisatie, ertoe leidt dat duizenden andere burgers en bedrijven ook lijden onder beperkende maatregelen. “Als ook de informatiedoorstroming vlot verloopt, kan men kort op de bal spelen en gericht handelen om erger te voorkomen. Een tweede algemene lockdown zou immers desastreus zijn voor onze economie en maatschappij”, aldus Bert Mons.

Om die informatie snel te verkrijgen, is uitgebreide test- en traceercapaciteit nodig. De inzet van 15 mobiele teams is goed, al vreest Voka West-Vlaanderen dat dit nog te weinig zal zijn.

Specifiek voor bedrijven is Voka West-Vlaanderen tevreden met de inschakeling van de bedrijfsarts als medisch verantwoordelijke binnen een bedrijf, voor het geval zich daar een uitbraak zou voordoen. Dat er ook in geval van een lokale lockdown steun is voor de getroffen bedrijven in de vorm van tijdelijke werkloosheid en financiële tegemoetkoming, wordt positief onthaald.

Duidelijkheid en consequent ingrijpen noodzakelijk

Toch ziet Voka West-Vlaanderen ook enkele minpunten die weggewerkt moeten worden. Zo moeten de regionale beleidsmakers uniforme en objectieve drempels hanteren. “Er zijn duidelijke richtlijnen nodig, heldere drempels die aangeven wanneer extra beperkende maatregelen nodig zijn of opgeheven kunnen worden door burgemeesters. Willekeur in de bestrijding van besmettingshaarden zou anders leiden tot oneerlijke concurrentie tussen bedrijven. En dat zou dan weer het draagvlak onderuithalen om de regels nauwgezet te volgen”, vindt Bert Mons.

Voka West-Vlaanderen vindt het ook onterecht dat scholen en crèches gesloten kunnen worden bij een lokale lockdown, terwijl er voor het onderwijs toch draaiboeken gemaakt zijn om in alle omstandigheden veilig les te kunnen geven. We mogen de leerachterstand van kinderen niet verder laten oplopen, want daar gaan we later een zware prijs voor betalen.

Steun nodig voor evenementensector

Tot slot pleit Voka West-Vlaanderen ook voor bijkomende maatregelen voor de evenementensector in ons land. Nu het quasi uitgesloten is dat er nog grote events zullen mogen doorgaan dit jaar, dreigt een waar bloedbad bij de vele bedrijven uit de evenementensector en hun toeleveranciers. “We rekenen erop dat de overheid voor deze sector een extra inspanning levert om de jobs van tienduizenden mensen te vrijwaren”, zegt Bert Mons.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Evelien Bogaert

Manager Marketing & Communicatie

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contact