Grensarbeiders meer dan ooit levensnoodzakelijk

Vrijdagmiddag 20 maart besliste de federale regering dat België zijn grenzen sluit voor alle niet-essentiële verplaatsingen van en naar België. Ondertussen voert de politie grenscontroles uit. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen ondersteunt deze maatregel, maar wijst er tegelijk nadrukkelijk op dat alle essentiële grensoverschrijdende verplaatsingen onverminderd toegestaan zijn en blijven. Franse werknemers die in West-Vlaanderen werken, zijn meer dan ooit levensnoodzakelijk om onze economie draaiende te houden.

“Onze bedrijven moeten zoveel als mogelijk blijven draaien, natuurlijk binnen de regels die de overheid ons oplegt”, aldus Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. Daarom moeten werknemers uit Frankrijk ons land binnen kunnen, en moeten onze bedrijven hun producten kunnen blijven uitvoeren naar en grondstoffen kunnen blijven invoeren vanuit het buitenland. Franse werknemers die in onze bedrijven komen werken, zijn echter verplicht om steeds twee attesten bij zich te dragen die aantonen dat zij op weg zijn naar hun werkplaats in West-Vlaanderen.”

Een Franse werknemer die in België komt werken moet steeds een ‘attestation de déplacement dérogatoire’ bij zich hebben (zelf in te vullen), evenals een ‘justificatif de déplacement professionel’ (door de werkgever in te vullen). Deze twee documenten worden door de Franse overheid ter beschikking gesteld.

“Onze West-Vlaamse bedrijven hebben hun Franse werknemers broodnodig. Denk maar aan de vele Fransen die dagelijks komen werken in onze voedingsbedrijven, Franse technische operatoren die aan de slag zijn in andere bedrijven enzovoort. Zij zorgen er mee voor dat essentiële voorzieningen en producten elke dag opnieuw geproduceerd en uitgeleverd worden. Dit moet absoluut zo blijven”, aldus nog Bert Mons.

Tot slot wijst Voka West-Vlaanderen er nogmaals op dat de sluiting van de landsgrenzen het grensoverschrijdend transport van goederen onder geen beding zal hinderen.

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Evelien Bogaert

Manager Marketing & Communicatie

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contact