Skip to Content
Hervormingen bieden perspectief in omgevingsdossiers

Hervormingen bieden perspectief in omgevingsdossiers

De Vlaamse regering werkt aan 3 werven om vergunningsprocedures te hervormen en te vereenvoudigen. Deze drie werven hebben geleid tot conceptnota’s en zijn nog maar een start, maar bieden wel perspectief. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, steunt de hervormingsplannen.

Vlotte en voorspelbare vergunningsprocedures zijn cruciaal voor ondernemingen die willen investeren. Er komt een nieuwe duurzame investeringsgolf aan in de ondernemingen. We kunnen het ons niet veroorloven om investeringen mis te lopen”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Het eerste dossier draait rond de omgevingsvergunning. Voor de aanleg van belangrijke maatschappelijke investeringen zoals fietspaden, rioleringen, bufferbekkens en windmolens, zou vanaf 2023 de minister van omgeving en niet meer de provincie optreden als bestuursniveau dat vergunningen verstrekt. Door dit naar het Vlaamse niveau te tillen wordt voorkomen dat dossiers vaak een maandenlange procedure moeten doorlopen én bij de provincie én bij de Vlaamse overheid om vervolgens toch weer bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen te belanden. Op die manier kan 4 tot 6 maanden tijdwinst worden geboekt voor de aanvragers. De vergunningsprocedure zelf moet ook flexibeler worden, zodat er meer kansen worden geboden om dossiers aan te vullen tijdens de procedure.

Een tweede dossier betreft de werkwijze rond milieueffectenrapporten (MER’s). Bedoeling is om af te stappen van overdreven dikke onleesbare rapporten en gaan naar heldere studies die “to the point” zijn waar ook ingezet wordt op digitalisering. Voor initiatiefnemers blijft rechtszekerheid wel een aandachtspunt. Als effecten goed in kaart worden gebracht in het voorproces overeenkomstig alle adviezen, mag het wel niet zijn dat op het laatste ogenblik nieuwe onderzoeksvragen uit de lucht komen gevallen die tot nodeloze vertraging leiden.

Met een derde werf wil de Vlaamse regering een nieuw instrument invoeren: het omgevingsbesluit. Daarmee wil de Vlaamse regering herbestemmingen en vergunningen mogelijk maken via één geïntegreerde procedure. Alle processtappen vallen dan samen: één MER-rapport, één openbaar onderzoek en één finale beslissing.

“Vooral voor handelingen van algemeen belang of voor uitbreiding van bedrijven biedt dit instrument een grote meerwaarde, en dit zonder de rechten van derden in gevaar te brengen”, besluit Bert Mons.
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk