Skip to Content
Hoger onderwijs in West-Vlaanderen krijgt een boost - Voka West-Vlaanderen reageert verheugd

Hoger onderwijs in West-Vlaanderen krijgt een boost - Voka West-Vlaanderen reageert verheugd

Reeds geruime tijd pleit Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen voor een inhaalbeweging voor het hoger onderwijs in West-Vlaanderen. In aanloop naar de Vlaamse verkiezingen vroeg Voka West-Vlaanderen nog om een fair share van de te besteden overheidsmiddelen op het vlak van onderwijs en onderzoek en infrastructuur die de katalysator vormen voor de economie. Voka West-Vlaanderen verkreeg, met de steun van de POM West-Vlaanderen en alle regionale sociale partners, een enveloppe van de Vlaamse regering van 5 miljoen euro die zich nu vertaald in de ontwikkeling, voorbereiding en opstart van nieuwe Ma-na-Ma’s en postgraduaten die aansluiten bij de economische speerpuntclusters van de provincie. De vier hoger onderwijsinstellingen actief in West-Vlaanderen bereikten in de schoot van TUA West (Technische Universitaire Alliantie West-Vlaanderen) een akkoord over de inhoudelijke prioriteiten die ze hiermee willen afdekken. Voka West-Vlaanderen reageert verheugd.

Een studie van vorig jaar legde de vinger nog eens duidelijk op de wonde: er is sprake van een structurele onderfinanciering van het hoger onderwijs in West-Vlaanderen. De “War for Talent komt al jaren bijzonder hard aan in onze provincie. 60% van de West-Vlaamse jongeren gaat elders studeren en keert niet (onmiddellijk) terug. Omgekeerd komt nauwelijks één op de vier studenten in ons hoger onderwijs van buiten de provincie. Een rekensom die zwaar doorweegt op de economie en de maatschappij die schreeuwt om (top)talent”, zegt Lieven Danneels, voorzitter Voka West-Vlaanderen.

En de oproep van Voka West-Vlaanderen kreeg gehoor. Bij de vorming van de Vlaamse regering stelden ministers Ben Weyts (Onderwijs) en Hilde Crevits (Innovatie en Economie) als bevoegde ministers, 5 miljoen euro ter beschikking. Met deze middelen kunnen nieuwe Ma-na-Ma’s en postgraduaten die aansluiten bij de West-Vlaamse economische speerpuntclusters ingericht worden.

Het West-Vlaamse hoger onderwijslandschap zal de komende jaren dus flink veranderen. Met deze bijkomende inspanningen en de ambitie om Ma-na-Ma’s of Master-na-Masteropleidingen in te richten, trekken met name ook de universiteiten volop de kaart van levenslang leren. Wie aan de universiteit een Master behaalde, zal zich dus nog verder kunnen specialiseren en een tweede universitaire Master in eigen streek behalen. Daarnaast zullen ook de hogescholen inzetten op vernieuwende postgraduaten, waar ook de universiteiten mee hun schouders onder zetten.

“We zien al langer dat de West-Vlaamse economie zich moet herdenken, maar dit gaat ons inziens te traag. Het tekort aan ‘brains’ ligt aan de basis van dit probleem en raakt aan de kern van onze economie en maatschappij. Met onze slagzin ‘Mag het iets meer zijn?’ pleit Voka West-Vlaanderen al langer voor extra middelen voor onderwijs en onderzoek en kennisinfrastructuur voor onze provincie. We zijn dan ook erg verheugd dat de Vlaamse regering ons hierin wil steunen en dat de hogescholen en universiteiten hun rol in het kader van levenslang leren ter harte nemen. Een eerste horde is genomen, aldus nog Bert Mons, algemeen directeur Voka West-Vlaanderen. “Met dit nieuw en gevarieerd opleidingskader hebben we alvast unieke troeven in handen om samen met de best opgeleide werknemers en entrepreneurs onze economie een extra boost te geven en actief de braindrain om te buigen in een braingain”, vult Lieven Danneels verder aan, die net op de dag dat hij na 8 jaar de fakkel doorgeeft aan zijn opvolger Philippe De Veyt dit positieve nieuws kan aankondigen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk