Skip to Content
Hoogstens “90%-economie” in 2021 - snel sterke federale regering nodig

Hoogstens “90%-economie” in 2021 - snel sterke federale regering nodig

Nu de zomervakantie bijna voorbij is, heeft Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen bij West-Vlaamse ondernemingen gepeild naar hun situatie sinds de coronacrisis. Daaruit blijkt dat het economisch herstel langzamer zal gaan dan gevreesd. Nog steeds lijden meer dan 7 op 10 bedrijven omzetverlies en zelfs voor 2021 wordt ingeschat dat men slechts 90% van de pre-coronaomzet zal behalen. “We blijven dus steken in de zogenaamde ‘90%-economie. Dat onze economie zo traag rechtkrabbelt, zet onze werkgelegenheid en overheidsfinanciën zwaar onder druk. Daarom hebben we snel nood aan een volwaardige regering met een sterke meerderheid die de nodige relancemaatregelen neemt. De economie blijft noodgedwongen op een laag pitje draaien, de politiek heeft geen excuses meer om niet voluit voor oplossingen en hervormingen te gaan”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Op basis van een nieuwe enquête en de economische cijfers van de eerste jaarhelft, schat Voka West-Vlaanderen in dat de Belgische economie met 8,5% zal krimpen in 2020. Voor volgend jaar wordt wel herstel verwacht, maar de groei zou slechts 4% bedragen. Het verlies van de coronacrisis wordt dus zeker niet goedgemaakt volgend jaar. “Momenteel lijden nog steeds meer dan 7 op 10 bedrijven omzetverlies. Gemiddeld ligt de omzet nu nog 14% onder het pre-coronaniveau; we zien dat vooral de kleinere ondernemingen door zwaar weer gaan”, weet Bert Mons.

“De terugval in de eerste jaarhelft is gelukkig iets minder dan we enkele maanden geleden vreesden, maar wat wel zorgen baart, is dat het herstel veel trager op gang komt dan gedacht. 51% van de West-Vlaamse bedrijven schroeft zijn investeringsplannen terug, waarvan 37% een daling van de investeringen vooropstelt van 10% of meer. En de perspectieven voor de export zijn allesbehalve rooskleurig. 82% van de exporteurs ziet herstel niet meer mogelijk dit jaar. 23% denkt dat de export pas in 2022 of later hersteld zal zijn. De blijvende onzekerheid over volgende besmettingsgolven en de zwaar getroffen exportmarkt, maken dat we de hoop op een snel en volledig herstel in 2021 jammer genoeg moeten opbergen.”

Einde aan politieke stilstand

Die onrustwekkende herstelcijfers geven volgens Voka West-Vlaanderen aan dat er politieke actie nodig is om de economische teloorgang te stoppen. De verminderde omzet weerspiegelt zich immers ook in de tewerkstellingscijfers. Zowat 5% van de jobs staan op de helling, goed voor 21.500 jobs in de private sector in West-Vlaanderen.

Dat is bovendien zonder de faillissementen van zelfstandigen gerekend. “Daarom is er nood aan politieke daadkracht om de groei en dus het herstel aan te zwengelen. De overheid moet zorgen voor meer investeringen, zowel bij de bedrijven via investeringsstimulerende maatregelen zoals het wederopbouwmechanisme en een verhoogde degressiviteit van investeringen, maar ook via meer overheidsinvesteringen. Daarnaast moet er dringend meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt komen. Enkel Portugal doet het daarin nog slechter dan wij in Europa, dat is onaanvaardbaar. En tot slot vragen we dat het coronasysteem van tijdelijke werkloosheid wordt opengesteld voor alle bedrijven, minstens tot het einde van dit jaar”, aldus Bert Mons.

Voka West-Vlaanderen heeft ook een boodschap voor de politieke onderhandelaars. “Maak die sterke federale regering, die niet alleen de nodige herstelmaatregelen kan treffen op de korte termijn, maar die ook de noodzakelijke hervormingen doorvoert voor de middellange termijn. De politieke stilstand duurt onverantwoord lang en leidt tot verdere achteruitgang, we zijn in een uiterst kritieke fase aanbeland. Zorg dat het land bestuurd wordt door een regering met volle bevoegdheden en een brede meerderheid aan beide kanten van de taalgrens.”

Leren leven met virus

Voor Voka West-Vlaanderen is het duidelijk dat de impact van de coronacrisis nog jaren zal duren. Daarom pleit de werkgeversorganisatie ook dat de Nationale Veiligheidsraad verantwoorde versoepelingen op sociaal en economisch vlak toelaat zonder extra risico’s voor de gezondheid. “Het lijkt onrealistisch om zonder vaccins het virus volledig te stoppen. Daarom moeten we ons aanpassen en het normale leven zo goed als mogelijk hervatten op een manier waarop we de gezondheidsrisico’s aanvaardbaar en onder controle houden. Zo moet men het bijvoorbeeld mogelijk maken om veilig evenementen te organiseren, te gaan winkelen en te reizen. Te streng optreden zal enkel de mentale en economische weerbaarheid van onze samenleving en van bepaalde sectoren kraken”, zegt Bert Mons.

Belangrijkste enquêteresultaten

  • 7 op 10 bedrijven ervaart nog steeds omzetdaling
  • Gemiddelde daling is vandaag nog 14% maar loopt op tot meer dan 30% voor kleine ondernemingen
  • Ook in 2021 blijft omzetdaling duidelijk: 73% van de West-Vlaamse bedrijven verwacht een omzetdaling in 2021, waarvan 27% een omzetdaling verwacht van 20% of meer
  • 51% van de bedrijven schroeft zijn investeringsplannen terug, waarvan 37% een daling van de investeringen verwacht met 10% of meer
  • 87% ziet een exportdaling, waarvan 35% een daling noteert van meer dan 20%
  • 82% van de West-Vlaamse exporteurs ziet geen volledig herstel dit jaar, 23% verwacht een herstel pas in 2022 of later
  • Economische groei 2020: -8,5%
  • Economische groei 2021: +4%
  • Verwacht jobverlies: 5%, ofwel 21.500 jobs in private sector in West-Vlaanderen excl. faillissementen zelfstandigen
  • 86% van bedrijven die tijdelijke werkloosheid gebruiken, wil dit systeem minstens tot eind dit jaar, 50% minstens tot midden 2021

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk