Skip to Content
Jobbonus is eerste broodnodige stimulus voor krappe arbeidsmarkt

Jobbonus is eerste broodnodige stimulus voor krappe arbeidsmarkt

Reactie Voka West-Vlaanderen op Septemberverklaring Vlaamse regering

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is tevreden dat de Vlaamse jobbonus effectief wordt ingevoerd. De jobbonus zorgt ervoor dat werken lonender wordt voor mensen met een laag inkomen en zal wie niet-actief is, extra motiveren om de stap naar werken te zetten. Samen met andere cruciale maatregelen, zal dit helpen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. In de Septemberverklaring bevestigt de Vlaamse minister-president verder dat het begrotingstekort tegen 2024 gehalveerd wordt. Dat is voor Voka West-Vlaanderen een noodzakelijke stap om de overheidsfinanciën na de coronacrisis terug op orde te krijgen.

Voka West-Vlaanderen is tevreden dat de Vlaamse regering vasthoudt aan de jobbonus zoals gestipuleerd in het regeerakkoord. De jobbonus geeft netto extra koopkracht aan de laagste lonen. Dit is een keuze voor de toekomst: wij zijn ervan overtuigd dat deze maatregel – in combinatie met andere onmisbare maatregelen – onze zeer krappe arbeidsmarkt de broodnodige zuurstof zal geven en mensen kan motiveren om de stap naar werken effectief te zetten. Meer mensen aan de slag is de beste garantie op het behoud van ons welvaartsniveau”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen.

Behoud Vlaamse jobbonus

Bijna 9 op 10 West-Vlaamse ondernemingen vindt moeilijk nieuwe medewerkers. De krapte op de arbeidsmarkt fnuikt bedrijven in hun groeiambities. Meer mensen moeten aan de slag. Naast andere maatregelen, kunnen ook financiële stimuli mensen overtuigen om de stap naar werk te zetten. De Vlaamse jobbonus is één van die noodzakelijke hervormingen.

De invoering van de jobbonus was afgesproken in het Vlaamse regeerakkoord. Voka West-Vlaanderen vindt het dan ook logisch dat de nodige budgetten worden vrijgemaakt om deze maatregel in te voeren. Ook voor zelfstandigen werkt de Vlaamse regering een soortgelijk systeem uit. Het is een goede zaak dat het zelfstandigenstatuut aantrekkelijker wordt voor startende ondernemers.

Dankzij de Vlaamse jobbonus zal het verschil tussen werken en niet-werken groter worden. Voor de laagste lonen betekent dit netto 600 euro extra per jaar.

Waakzaamheid rond doelgroepkortingen

De Vlaamse regering tekent een begrotingspad uit waarbij het begrotingstekort tegen 2024 halveert van 1,87 miljard euro naar 935 miljoen euro. Dankzij een sterk opverende economie is de besparingsopdracht minder zwaar dan eerst geraamd. Voka West-Vlaanderen onderschrijft de begrotingsdoelstellingen van de Vlaamse regering.

Er zal wel ingegrepen worden in de doelgroepkortingen. De doelgroepkortingen zetten ondernemingen ertoe aan om bepaalde categorieën werknemers aan te werven. Voka West-Vlaanderen ‚Äč zal erover waken dat de reeds aangegane engagementen inzake doelgroepkortingen worden gehandhaafd. “Werknemers waarvoor nu al een doelgroepkorting lopende is, mogen niet verloren gaan. Met andere aanpassingen moeten we heel omzichtig omspringen om geen contraproductief effect te creëren”, aldus Bert Mons.

Verdere hervormingen nodig

Deze begroting zet Vlaanderen op de goede weg. Maar op tal van gebieden moet Vlaanderen nog een grote sprong voorwaarts maken om aansluiting te vinden bij het Europese koppeloton. Wat Vlaanderen zelf doet, moet niet alleen beter, maar ook uitmuntend zijn.

De dalende trend in de kwaliteit van ons onderwijs moet doorbroken worden. Vergunningsprocedures moeten transparanter en vlotter verlopen. De overheidsadministraties kunnen aan betere dienstverlening doen en meer digitaliseren. Onze arbeidsmarkt moet nog meer inzetten op activeren, opleiden en werkbaar werken. “We moeten de lat minstens even hoog leggen om aan te sluiten bij het koppeloton van Europa. Daarom moeten we investeren én hervormen, en de begroting onder controle houden. Op vlak van hervormingen moeten we absoluut nog een stevige tand bijsteken”, besluit Bert Mons.

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk