Skip to Content
Lessen trekken uit corona om de volgende crisis beter aan te pakken

Lessen trekken uit corona om de volgende crisis beter aan te pakken

De afschaffing van de mondmaskerplicht door het Overlegcomité is een evidente en goede maatregel, zo stelt Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. Enkel in de zorginstellingen en bij zorgverleners kan het mondmasker wel verplicht worden. In ondernemingen is sinds midden mei de generieke gids niet meer van kracht en kan er weer gewerkt worden zonder beperkingen. Het coronavirus lijkt verdwenen, al roept Voka West-Vlaanderen op om waakzaam te blijven en lessen te trekken uit de afgelopen crisis om de volgende gezondheidscrisis voor te bereiden. Van lockdowns en algemeen verplicht telewerk mag in de toekomst geen sprake meer zijn.

“Niemand kan garanderen dat het coronavirus echt weg blijft. We moeten lessen trekken uit de voorbije twee jaar en ons grondiger en beter voorbereiden op een volgende gezondheidscrisis. Voor Voka West-Vlaanderen is het van belang dat we nauwgezet de evolutie van het coronavirus monitoren. Wanneer het nodig is, moeten we tijdig maatregelen nemen en die maatregelen precies richten om nevenschade te vermijden”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Het crisisbeleid van de afgelopen twee jaar heeft ons dan wel door de crisis geloodst, ideaal was het allerminst. De generieke maatregelen en lockdowns waren niet proportioneel en zorgden voor te veel nevenschade aan de economie. Volgens Voka West-Vlaanderen kan het bestrijden van een volgende pandemie fijnmaziger en preciezer, zonder lockdowns, verplicht telewerk en generieke gidsen.

Het is van belang dat we als samenleving waakzaam blijven. Laat ons voldoende testcapaciteit behouden zodat we een nieuwe opstoot van het virus snel kunnen vaststellen.

In tijden van virusluwte is het noodzakelijk om een toolbox op te stellen die we kunnen inzetten wanneer het brandt. Voer de politieke discussie daarover nu, en niet pas op het moment waarop de crisis in alle hevigheid toeslaat.

Het test- en tracebeleid heeft nooit helemaal op punt gestaan. We bleken onvoldoende in staat om te achterhalen waar personen het virus opliepen. Toch is dat een cruciaal element om aan gerichte virusbeheersing te doen.

“Willen we onze economie wapenen tegen een volgende pandemie, dan is het een must om een beter en fijnmaziger test- en tracingsysteem op te zetten. Zo’n systeem maakt het mogelijk om de incidentie en de risico’s per onderneming of zelfs businessunit in kaart te brengen. Op die manier zijn snelle, gerichte en doeltreffende maatregelen mogelijk. Zo kan onze economie blijven draaien zonder lockdowns, verplicht telewerk en de massale injectie van publieke middelen”, besluit Bert Mons.
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk