Skip to Content
Loonkostencrisis voedt daling van concurrentiekracht

Loonkostencrisis voedt daling van concurrentiekracht

“Vakbondsacties zijn surrealistisch”

21 september 2022 - Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen kan geen begrip opbrengen voor de betoging voor sterkere loonstijgingen die de vakbonden vandaag organiseerden. De gemiddelde koopkracht van de Belgen is, ondanks de crisissen, intact gebleven. Dat berekende het Planbureau. Daar hebben de bedrijven door de opeenvolgende loonindexeringen voor gezorgd. In januari stijgen de lonen opnieuw, deze keer met 10% voor meer dan 700.000 Belgen. "Dit is onhoudbaar voor de private werkgevers. Het debat over een aanpassing van de automatische loonindexering kan niet langer uitblijven", zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

“De loonkostencrisis voedt de afnemende concurrentiekracht van onze ondernemingen. De energiecrisis raakt vele ondernemingen hard, al hebben ze het perspectief dat de energieprijzen ooit terug zullen zakken. De stijgende lonen, die zakken echter nooit. Ondernemingen krijgen het steeds moeilijker om nog rendabel te zijn. Nu actievoeren voor extra loon is surrealistisch”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Koopkracht Belgen intact gebleven

De vakbonden mobiliseerden vandaag om te betogen om de koopkracht te verhogen. De koopkracht van de Belgen is echter intact gebleven, in tegenstelling tot in andere Europese landen. Dat tonen cijfers van het Planbureau aan. Dankzij de automatische indexering van de lonen blijft de koopkracht dit jaar stabiel (-0,1%). In 2023 overtreft de indexering van de lonen de inflatie, waardoor de koopkracht zal toenemen (0,7%).

“We hebben te maken met grote economische schokken die ons land verarmen. De factuur voor die verarming komt vandaag voor het grootste deel terecht bij de ondernemingen. Zij betalen de inflatie door de stijgende lonen, terwijl ze zelf niet alle kosten kunnen doorrekenen. Wie nu actievoert voor bijkomende loonsverhogingen, gedraagt zich niet verantwoordelijk”, aldus nog Bert Mons.

Hogere loonkosten, grotere loonhandicap

De automatische loonindexeringen zorgen voor een toename van de loonkosten met 21% in de periode 2022-2024. De extra loonfactuur voor private ondernemingen komt daarmee op 31 miljard euro te liggen. Aangezien de lonen in onze buurlanden op een lager tempo stijgen, neemt de loonkostenhandicap toe: Belgische werknemers worden op 2 jaar tijd nog eens 9% duurder dan dezelfde werknemers in onze buurlanden. Dat komt bovenop de loonhandicap die er al was. De automatische loonindexeringen hebben op termijn tot gevolg dat België toekomstige investeringen en de bijhorende jobs en welvaart zal mislopen. Buitenlandse bedrijven zullen minder geneigd zijn om nog in ons land te investeren.

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk