Meer dan 130 ondernemers in open brief: "Dringend nood aan nieuwe bedrijventerreinen in West-Vlaanderen en regio Brugge"

Recent startte het West-Vlaamse provinciebestuur een planinitiatief op waarbij mogelijke locaties voor nieuwe bedrijventerreinen in regio Brugge gezocht worden. Voor de bedrijfswereld is het noodzakelijk dat dit initiatief snel tot een goed einde wordt gebracht. In een open brief roepen 130 bedrijven uit Brugge en omgeving de beleidsmakers op tot actie en vragen ze dat er minstens 92 hectare aan bedrijventerreinen bestemd en gerealiseerd wordt in de Brugse regio. Want hoewel er al vele tientallen jaren studies en onderzoeken gebeuren voor nieuwe bedrijventerreinen, werd er tot nu toe niks van geconcretiseerd. De ondernemers pleiten voor een evenwichtiger beleid waarbij er ook ruimte is voor bedrijven die zich hier willen vestigen of die willen groeien.

Hieronder vindt u de open brief met de namen van de ondertekenaars:

Wat zou een land, regio of gemeente zijn zonder ondernemers en bedrijven? Als ondernemer creëren wij jobs en toegevoegde waarde en dragen wij op die manier elke dag opnieuw bij aan de welvaart en het welzijn van onze maatschappij. Er is echter meer dan enkel dit economische aspect. Bedrijven brengen mensen samen, mensen leren er nieuwe dingen, er worden vernieuwende producten en diensten gemaakt, onderzoekers ontwikkelen er dingen om het leven van mensen makkelijker te maken, … De invloed die bedrijven op de samenleving hebben is bijgevolg heel wat breder dan louter jobcreatie en een bijdrage tot het bbp van een land.

Ondernemingen vormen een onmisbare schakel, zowel op Belgisch, Vlaams als lokaal niveau. Het is dan ook onze ambitie dat onze bedrijven kunnen blijven groeien en bloeien, zodat hun maatschappelijke rol kan voortduren. Maar, er is een grote maar. Deze groei staat onder druk. En dan hebben we het voor een keer niet over de moeilijke zoektocht naar nieuwe medewerkers, de hoge belastingdruk of de stikstofproblematiek.

Het gaat over iets anders dat even essentieel is: er is werkelijk geen plek meer voor ons. Geen plaats. Geen ruimte meer op bedrijventerreinen. Laat staan dat er nieuwe bedrijventerreinen zouden bijkomen, iets dat wij nochtans brood- en broodnodig hebben. Zonder bedrijventerreinen geen bedrijven, en zonder bedrijven geen jobs en geen pensioenen.

Wij, wij zijn de ondernemers uit Brugge en omgeving. Ondernemers van alle slag, want, in tegenstelling tot sommige clichés over toerisme en horeca, kennen wij een zeer divers en dynamisch economisch weefsel: van grote multinationals tot lokale KMO’s, van jonge techbedrijven over gevestigde waarden in de voedingssector, maakindustrie of dienstenbedrijven. En dan hebben we nog niet gesproken over de haven van Zeebrugge, die heel wat maritieme en andere activiteiten genereert.

Wij willen de alarmklok luiden. Het is hier al vijf na twaalf. West-Vlaanderen is de provincie waar de nood aan nieuwe bedrijventerreinen het meest acuut is van heel Vlaanderen. Binnen West-Vlaanderen spant het het meest in de regio rond Brugge. Een paar jaar geleden heeft de overheid berekend dat er in de economische subregio Brugge een nood is van 143 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen. Nergens elders is de nood zo hoog. Maar al vele tientallen jaren is er geen één hectare voor bedrijvigheid bij gekomen. Nochtans kunnen wij, met de hand op het hart, stellen dat op vandaag deze nood nog altijd even groot is. Een wankel lichtpuntje: recent startte het West-Vlaamse provinciebestuur nog maar eens een planinitiatief op waarbij men op zoek gaat naar locaties voor maximum 61 hectare aan bedrijventerreinen in onze regio. Het is hoogdringend dat dit initiatief deze keer wel tot een goed einde kan gebracht worden. Er is hier namelijk geen morzel vrije grond meer in aanbod voor een bedrijf dat wil bouwen of uitbreiden. Laat staan dat een bedrijf van buitenaf zich hier zou willen vestigen, ho maar. Return to sender. Kèrekewère.

Het is een drama. Jonge ondernemers die een bedrijf willen bouwen kunnen zich hier niet vestigen, terwijl bestaande familiale bedrijven of multinationals de grootste moeite hebben om zich verder te ontwikkelen. En natuurlijk staan wij open voor hoger en compacter bouwen, voor duurzame en innovatieve bouwconcepten, maar de grond moet er wel eerst zijn.

Een nieuw stadion voor Club Brugge zit ondertussen in de pijplijn en ook voor Cercle Brugge voorziet men tot 20 hectare voor een nieuw eigen stadion. De natuur wordt evenmin vergeten: zo is er de laatste jaren in Brugge minstens 172 hectare aan natuur en bos bijgekomen. Maar inzake bedrijventerreinen is er in al die jaren niks geconcretiseerd. Wij pleiten daarom voor een evenwichtiger beleid waarbij er ruimte is voor bedrijven die zich hier willen vestigen of die willen groeien.

Beste politici, op gelijk welk bestuursniveau, het is tijd dat u er werk van maakt. U speelt met de welvaart van onze regio. En eigenlijk van heel West-Vlaanderen, want onze collega-ondernemers in de rest van de provincie kampen met dezelfde problemen. Zorgen voor een evenwicht tussen natuur en bedrijvigheid betekent niet enkel meer bossen en polders, maar ook meer ruimte om te ondernemen. We zien nu al dat heel wat West-Vlaamse bedrijven wegtrekken naar andere provincies en Noord-Frankrijk. Roep dus een halt aan deze uittocht en zorg dat wij ook in de toekomst onze bijdrage aan het maatschappelijk belang kunnen blijven uitoefenen. Niemand zit te wachten op een heruitgave van “Bruges-la-Morte”, toch?

Bekijk hier de lijst met ondertekenaars 'open brief ruimte voor bedrijvigheid'.pdf

PDF - 189 Kb

Dieter Coussée

Regioverantwoordelijke Noord-West-Vlaanderen – Apzi - Voka West-Vlaanderen

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contact