Skip to Content
Meer dan zeven op tien West-Vlaamse kmo’s voorstander van verplichte vaccinatie voor personeel

Meer dan zeven op tien West-Vlaamse kmo’s voorstander van verplichte vaccinatie voor personeel

Naar klanten toe is het beeld omgekeerd: slechts één op drie kmo’s wil Covid Safe Ticket invoeren

64% van de Vlaamse kmo’s (tot 250 werknemers) is voorstander van verplichte vaccinatie van het personeel. Dat is gebleken uit een enquête die SD Worx in september afnam bij 810 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken. Voor West-Vlaanderen ligt dat cijfer zelfs op 71%. “In (West-)Vlaanderen ziet het merendeel van de bedrijfsleiders het voordeel van verplichte vaccinatie op de werkvloer. Het zorgt er namelijk voor dat we met z’n allen weerbaarder zijn tegen het virus en dus een nieuwe golf kunnen vermijden”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. “Met betrekking tot het nut van het Covid Safe Ticket naar klanten is het beeld anders”, vertelt Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx. “De meerderheid van de Vlaamse kmo’s gebruikt het niet en wil dit zo houden. Waar het nog niet verplicht is, wil één op drie kmo’s met fysiek klantencontact het Covid Safe Ticket gebruiken.”

Dit zijn de meest recente inzichten uit de driemaandelijkse tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx:

  • Met betrekking tot het eigen personeel is de meerderheid van de Vlaamse kmo’s (64%) voorstander van verplichte vaccinatie op de werkvloer– één op tien Vlaamse kmo’s is tegen en een kwart is neutraal. In West-Vlaanderen is zelfs 71% van de kmo’s te vinden voor verplichte vaccinatie op de werkvloer.
  • In Wallonië is bijna de helft (45,9%) van de kmo’s voor verplichte vaccinatie van de medewerkers; één op vijf is tegen, één op drie neutraal;
    ​In Brussel is bijna de helft (45,7%) van de kmo’s voor verplichte vaccinatie van de medewerkers; één op vijf is tegen, bijna één op drie neutraal. 
  • Het Covid Safe Ticket is in september slechts bij 6% van de kmo’s verplicht in klantencontact. In Brussel loopt dit op tot één op de tien (11%) van de kmo’s. Een op drie kmo’s met fysiek klantencontact (maar zonder verplichting) zou het willen invoeren; zeven op de tien liever niet.
  • Meer dan de helft van de kmo’s gebruikt geen Covid Safe Ticket naar klanten en wil dit ook zo houden.

“Kmo-ondernemers zijn begaan met de veiligheid van hun medewerkers. In Vlaanderen is meer dan zes op tien Vlaamse kmo’s voorstander van verplichte vaccinatie voor personeel. Er zijn wel regionale verschillen. De verschillen in vaccinatiegraad tussen Vlaanderen en Brussel en Wallonië zien we ook weerspiegeld in deze cijfers: daar is 46% (of iets minder dan de helft) voorstander. Gemiddeld genomen is 56% voor de verplichting”, zegt Annelies Rottiers. Als jurist duidt ze dat werkgevers geen info mogen opvragen over de vaccinatiestatus van hun werknemers; van een verplichting is geen sprake.

Bron: SD Worx
Bron: SD Worx

Werkgevers (met minimum 50 werknemers) kunnen nu wel vragen naar de globale vaccinatiegraad bij hun werknemers via hun eigen arbeidsarts (of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk), die toegang heeft tot de vaccinatiegegevens”, vult Bert Mons aan. “Het gaat om gegevens over de collectieve vaccinatiegraad in de onderneming, nooit individueel per werknemer. Die info kan de werkgever helpen om een passend welzijnsbeleid in de onderneming uit te werken.”

​De verschillende regio’s nemen intussen initiatieven om te kunnen ingrijpen waar de vaccinatiegraad lager is. Zo kan er in Vlaanderen via de arbeidsarts een vaccinatie in een onderneming (die 100 werknemers of meer telt) aangeboden worden als de vaccinatiegraad lager is dan 70%. In Brussel en Wallonië worden extra mobiele vaccinatieteams ingezet.

Covid Safe Ticket naar klanten

“Wat het gebruik van het Covid Safe Ticket naar klanten betreft, zien we een ander beeld: daar is een minderheid voor de invoering gewonnen”, stelt Ann Rottiers. “De meerderheid van de kmo’s gebruikt het niet en wil dit zo houden; al zijn er die er toch het nut van inzien. Van de kmo’s met fysiek klantencontact, is 30% wel voor de invoering gewonnen.”

“Vandaag is er nog geen mogelijkheid om het Covid Safe Ticket op te vragen, behalve dan voor een aantal beperkte gevallen zoals discotheken of massa-evenementen. De deelstaten kunnen echter in een reglementaire basis voorzien”, vult Ann Rottiers aan. “De meeste – zo niet alle – kmo-ondernemers die moesten sluiten door corona willen nu alles in het werk zetten om een nieuwe sluiting koste wat kost te vermijden.”

Anderzijds brengt het opvragen van zo het Covid Safe Ticket wel extra werk met zich mee. In september ziet één op de tien Brusselse kmo’s (11,6%) zich verplicht het Covid Safe Ticket te vragen. In Vlaanderen en Wallonië ligt dit lager. Het opvragen van de Covid Safe Ticket mag dan wel naar klanten, maar niet naar werknemers.

Bron: SD Worx
Bron: SD Worx
Bron: SD Worx
Bron: SD Worx
Story image
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk