Skip to Content
Meer investeren in mensen, innovatie en infrastructuur

Meer investeren in mensen, innovatie en infrastructuur

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is met 3.200 leden het grootste en meest nabije ondernemersnetwerk in West-Vlaanderen. In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei nodigde Voka West-Vlaanderen de West-Vlaamse lijsttrekkers van alle politieke partijen uit om haar beleidsprioriteiten toe te lichten.

“Voka West-Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2025 uit te groeien tot de regio met de hoogste graad van ondernemerschap in West-Europa. Om die doelstelling te realiseren, moeten we drie hefbomen hanteren: meer investeren in mensen, in innovatie en in infrastructuur”, zegt Bert Mons, algemeen directeur Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

Meer investeren in mensen

De krapte op de arbeidsmarkt is een rem op de West-Vlaamse groei. De grote uitdaging bestaat o.m. in de activering van de grote groep niet-actieven: 1 op 5 mensen op beroepsactieve leeftijd in West-Vlaanderen werkt niet. In totaal gaat het om meer dan 140.000 mensen. “Mits inspanningen kan een deel van hen wel naar de arbeidsmarkt worden toegeleid. Breng hun competenties in kaart en activeer minstens 5% van deze groep. Met 7.000 bijkomende arbeidskrachten geven we extra zuurstof aan onze arbeidsmarkt”, verduidelijkt Bert Mons, algemeen directeur Voka West-Vlaanderen.
Er zijn ook stimuli nodig om de interne arbeidsmobiliteit in West-Vlaanderen te verhogen en om Waalse en Noord-Franse werknemers te (blijven) motiveren om jobs in West-Vlaamse ondernemingen in te vullen. We moeten ook durven inzetten op gerichte economische migratie van werknemers van buiten de EU en op de duurzame integratie van die nieuwe medewerkers.
Daarnaast moeten we volop investeren in talentontwikkeling. West-Vlaanderen is vragende partij voor meer gespecialiseerde opleidingen in het hoger onderwijs. Er is een blijvende ondersteuning en opwaardering nodig van het technisch onderwijs. STEM-hubs, waarbij scholen zich samen met bedrijven in STEM-domeinen specialiseren, moeten de muren tussen ASO en TSO doorbreken. Duaal leren in het secundair én in het hoger onderwijs moet het nieuwe normaal worden.

Meer investeren in innovatie

Ondanks de aanwezigheid van een reeks sterke clusters en tal van innovatieve en internationaal actieve bedrijven, slaagt West-Vlaanderen er vooralsnog niet in om hierop ten volle te kapitaliseren en uit te groeien tot een kennisintensieve regio. De West-Vlaamse economie moet het nog te veel doen ‘op eigen kracht’. De onderzoeksmiddelen die naar de regio terugvloeien, blijven vooralsnog ondermaats. Om de West-Vlaamse economie naar de absolute top te stuwen, is er nood aan meer publieke onderzoeksbudgetten en kennisinfrastructuur. “Geef onze speerpuntsectoren - (agro) voeding, textiel, kunststoffen, metaal & mechatronica en blauwe economie – de strategische onderzoekscentra die ze verdienen. Het hart van deze sectoren klopt immers in West-Vlaanderen”, aldus nog Bert Mons.

Meer investeren in infrastructuur

Investeringen in infrastructuur zijn essentieel om de bereikbaarheid, de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van West-Vlaanderen op peil te houden. De provincie is slecht ontsloten via weg, spoor, luchtverkeer en binnenvaart. Een inhaalbeweging dringt zich op. De werken aan de R8 rond Kortrijk en de verbinding Ieper-Veurne laten nog steeds op zich wachten. Daarnaast dringt zich een oplossing op voor het capaciteitsprobleem van de E403 tussen Roeselare en Brugge. De haven van Zeebrugge heeft een volwaardige binnenvaartontsluiting nodig. Het Kanaal Roeselare-Leie moet worden verdiept. Er moet snel duidelijkheid komen over het tracé dat zal worden gebruikt om het Kanaal Bossuit-Kortrijk te verbinden met de Leie. De spade moet nu ook effectief in de grond voor de realisatie van een nieuwe zeesluis in de haven van Zeebrugge. De aanleg van een nieuwe spoorlijn Zeebrugge-Zelzate-Antwerpen moet de Vlaamse havens sneller en beter met elkaar verbinden voor multimodaal (intraportuair) vervoer. De aanleg van het derde en vierde spoor tussen Brugge en Gent moet worden voltooid. De luchthaven van Oostende heeft een enorm groeipotentieel, maar kan best wat extra steun van de overheid gebruiken om nieuwe buitenlandse maatschappijen en investeerders aan te trekken.
Kortom, het is nu echt tijd om knopen door te hakken en alles in het werk te stellen om onze infrastructuur up-to-date te maken”, besluit Bert Mons.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk