Skip to Content
Minister-president Jan Jambon licht beleidsintenties toe

Minister-president Jan Jambon licht beleidsintenties toe

Op uitnodiging van het bestuurscomité van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen bracht Jan Jambon vandaag een bezoek aan West-Vlaanderen. De minister-president van de Vlaamse regering ging er met de aanwezige captains of industry dieper in op het Vlaamse regeerakkoord met speciale aandacht voor de West-Vlaamse accenten.

West-Vlaanderen tegen 2025 laten uitgroeien tot de regio met de hoogste graad van ondernemerschap in West-Europa. Met deze ambitie lanceerde Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen haar verkiezingsmemorandum naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in 2019.

Tijdens het overlegmoment in Kortrijk werd dieper ingegaan op de evoluties en de uitdagingen van het ondernemerslandschap in West-Vlaanderen en werden de West-Vlaamse accenten uit het Vlaamse regeerakkoord toegelicht en besproken. Bijzondere aandacht ging naar vier pijlers: menselijk kapitaal, onderwijs, innovatie en infrastructuur. En natuurlijk werd er ook stilgestaan bij de gevolgen van de brexit voor onze provincie.

Gedeelde ambitie

“Er ligt een sterk regeerakkoord op tafel voor een sterk Vlaanderen. We zien veel maatregelen die ondernemingen ondersteunen om de motor van een sterk en ondernemend Vlaanderen te zijn”, aldus Lieven Danneels, voorzitter Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en CEO van Televic. “Voka West-Vlaanderen ziet ook veel hefbomen voor West-Vlaamse dossiers en wil er nu over waken dat deze ook effectief tot resultaat leiden. Sommige dossiers slepen al decennia lang aan en dienen nu eindelijk te landen.”

Minister-president Jambon nam actief deel aan het werkoverleg waarin de West-Vlaamse prioriteiten uitvoerig besproken werden. “West-Vlaanderen is wat ondernemingszin betreft een voorbeeld. Ik ben dan ook blij dat ik kan concluderen dat de ambities van de West-Vlaamse ondernemers en de Vlaamse regering gelijklopend zijn”, gaf minister-president Jambon aan.

Op het vlak van tewerkstelling, hoger onderwijs, openbare werken, innovatie en de brexit zaten de ondernemers en de minister-president op dezelfde lijn.

  • Tewerkstelling: minister-president Jambon heeft de ambitie om de werkloosheidsgraad op te trekken naar 80%. Om deze ambitie te realiseren kijkt de Vlaamse regering niet alleen naar de werklozen, maar ook vooral naar de niet-actieven. Daarnaast ziet de Vlaamse regering ook kansen in interregionale samenwerking met Wallonië.
  • Hoger onderwijs: Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil de braindrain omzetten in braincirculation en wil daarom meer manama’s en postgraduaten. Ook een volledige cyclus TEW of handelsingenieur maakte onderdeel uit van de beleidsprioriteiten naar aanleiding van de verkiezingen. “Deze oproep werd gehoord. Regeerakkoord is regeerakkoord”, bevestigde de minister-president.
  • Innovatie: wanneer het gaat over innovatie roept minister-president Jambon op tot meer samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. De extra vestiging van Flanders Make in Kortrijk werd warm onthaald, maar ook in andere sectoren ziet Voka West-Vlaanderen nog kansen. Jan Jambon gaf aan om te onderzoeken hoe we het innovatiepotentieel in onze regio verder kunnen versterken.
  • Infrastructuur: minister-president Jambon is zich bewust van de vele werven op vlak van infrastructuur in West-Vlaanderen. Vier ervan (cfr. nieuwe zeesluis Zeebrugge, KR8-project, Kanaal Bossuit-Kortrijk en verbinding Ieper-Westkust) zijn opgenomen in het regeerakkoord. “Het algemeen belang moet kunnen zegevieren op het individueel belang van enkelingen”, voegde Jambon nog toe.
  • Brexit: tot slot zet de minister-president de brexit hoog op de agenda. “Zelfs bij een georganiseerde brexit is het gevaar niet volledig van de baan en staan nog 15.000 banen in Vlaanderen op de helling. Ik besef dat West-Vlaanderen de zwaarst getroffen regio is.”

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk