Skip to Content
Na 8 maanden crisis is situatie bedrijven precair - Voka West-Vlaanderen ondersteunt nieuw pakket federale steunmaatregelen voor bedrijven

Na 8 maanden crisis is situatie bedrijven precair - Voka West-Vlaanderen ondersteunt nieuw pakket federale steunmaatregelen voor bedrijven

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen ondersteunt de nieuwe batterij aan steunmaatregelen van de federale regering om de economie te onderstutten. “Deze zijn absoluut noodzakelijk, want veel bedrijven dreigen het anders niet te overleven, met faillissementen en fors jobverlies tot gevolg”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen. “Vooral het feit dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt verlengd en opnieuw opengesteld naar alle bedrijven, was dringend nodig. Ook de verlenging van de garantieregeling voor kmo’s is noodzakelijk. Voka West-Vlaanderen stelt alle vertrouwen in het overleg met de financiële sector om ook het bestaande moratorium voor ondernemingskredieten te verlengen.”

Voka West-Vlaanderen bleef er de voorbije weken herhaaldelijk op aandringen om extra steun van de federale regering voor de bedrijven te voorzien. “De federale regering heeft die oproep duidelijk gehoord. Dat zij nu opnieuw een breed pakket aan steunmaatregelen aankondigt, ondersteunen wij dan ook”, zegt gedelegeerd bestuurder Bert Mons. “Vooral de verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, evenals de garantieregeling voor kmo’s zijn voor de getroffen Vlaamse bedrijven cruciaal. Ook het uitstel van betaling van belasting en de uitbreiding van de vrijstelling van RSZ werkgeversbijdragen zijn noodzakelijke maatregelen. De verlenging van de verhoogde investeringsaftrek tot eind 2022 voor kmo’s moet de economie stimuleren.”

Deze maatregelen zijn niet zomaar welkom, maar absoluut noodzakelijk. Zonder impuls dreigt er immers grote permanente schade voor onze ondernemingen en de werkgelegenheid. De situatie van onze bedrijven is erg precair, zeker diegenen die door de tweede lockdown weer dicht moeten en hun activiteiten quasi volledig moeten stoppen. Iedereen beseft dat de aanpak van de gezondheidscrisis primeert. “Maar we moeten ook de economie vrijwaren en onze waardeketen en bevoorrading intact zien te houden”, werpt Bert Mons op. “Vlaamse ondernemingen kampen met omzetverliezen van gemiddeld 15%. Die trend houdt ook volgend jaar aan, met een economie die maar op 90% van haar potentieel zal draaien. Het economisch herstel dat we na de zomer zagen, is tot stilstand gekomen. Bovendien zal de crisis nog vele jaren voelbaar zijn door een grote daling in investeringen en export.”

Na 8 maanden corona zijn de buffers van onze bedrijven intussen ook uitgeput. Bert Mons: “Met ook nog een tweede lockdown zal de economische motor de komende weken serieus sputteren en in sommige sectoren volledig stilvallen. De niet-essentiële winkels zijn gesloten waardoor er veel minder geconsumeerd wordt, wat voor onze winkels en bedrijven opnieuw een groot omzetverlies betekent. Zonder extra steun zouden heel wat bedrijven deze tweede lockdown niet overleven, met fors jobverlies tot gevolg. Zeker nu het er naar uit ziet dat deze situatie nog vele weken kan duren.”

Vast staat dat 2020 een economisch rampjaar wordt. “We moeten nu dan ook alles op alles zetten om 2021 maximaal te redden”, stelt Bert Mons. “We herhalen daarom nog eens onze oproep aan alle bedrijven en medewerkers om de veiligheids- en gezondheidsregels strikt na te leven en maximaal telewerk te organiseren, zonder de band met het bedrijf en de collega’s uit het oog te verliezen en zonder de continuïteit van onze bedrijven in gevaar te brengen. Daarom moeten de bedrijven, na de zorg, ook gebruik kunnen maken van de sneltests. We dringen aan op een snelle en effectieve regeling voor het inzetten van sneltests om zo het besmettingsgevaar in onze bedrijven verder te beperken en te lange quarantaines van werknemers te vermijden.” 

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk