Skip to Content
Nieuwe maatregelen forse klap voor event-, cultuur- en vrijetijdssector

Nieuwe maatregelen forse klap voor event-, cultuur- en vrijetijdssector

Reactie Voka West-Vlaanderen na Overlegcomité

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen kan begrip opbrengen voor bijkomende maatregelen die het Overlegcomité neemt om de oprukkende omikronvariant in te dammen. Maar de nieuwe maatregelen zijn heel erg streng en betekenen een forse klap voor duizenden ondernemingen in de event-, cultuur- en vrijetijdssector. Gerichte ondersteuningsmaatregelen voor de getroffen sectoren zijn dan ook noodzakelijk. Voka West-Vlaanderen roept opnieuw op om zo snel mogelijk een coronabarometer in te voeren. Zo’n barometer of schakelaar biedt vooraf duidelijkheid voor burgers en ondernemingen over op welk moment welke maatregelen genomen zullen worden.

“De berichten over de zeer besmettelijke omikronvariant zijn zorgwekkend. De druk op de zorg moet beheersbaar blijven. Maar tegelijkertijd is het stopzetten van heel wat sociale binnen- en buitenactiviteiten tot eind januari voor ondernemers en organisaties een echt drama. Het is onbegrijpelijk dat we nog steeds geen coronabarometer hebben in ons land. Zo’n instrument geeft houvast en zorgt voor voorspelbaarheid. Het huidige ad-hocbeleid stort mensen en sectoren in onzekerheid. Voka West-Vlaanderen vraagt dan ook dringend een coronabarometer uit te werken. Het zal ons toelaten om te leven, te werken en te ondernemen ondanks het virus”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Kerstvakantie aan banden

De nieuwe maatregelen treffen vooral de vrijetijdssector en het sociaal leven erg hard. De kerstvakantie wordt aan banden gelegd. Het wegvallen of streng beperken van heel wat mogelijke ontspanningsactiviteiten via events, cultuur, sport en funshopping is een opdoffer voor het mentaal welzijn van de bevolking. Specifieke steunmaatregelen zijn nodig voor alle bedrijven en organisaties die met een verplichte sluiting te maken krijgen.

Waar blijft coronabarometer?

Voka West-Vlaanderen stelt tot zijn grote spijt vast dat er nog altijd geen werk is gemaakt van een coronabarometer. Dat is onbegrijpelijk. We roepen de overheden op om begin 2022 een coronabarometer of -schakelaar in te voeren. De jojo-benadering die tot nu gehanteerd wordt, stort hele sectoren in onzekerheid en financiële problemen. Als we willen leven, werken en ondernemen met het virus, hebben we in 2022 een structurele en voorspelbare aanpak nodig.

Bij de uitwerking van de coronabarometer is het van cruciaal belang om maximaal rekening te houden met de praktische noden van de ondernemingen. Enkel in overleg met de bedrijven kan men komen tot een praktisch toepasbaar en breed gedragen instrument.

Boosteren in bedrijven uitbreiden

Alle zeilen moeten worden bijgezet om de boostercampagne op snelheid te houden. In 7 grote Vlaamse bedrijven loopt sinds deze week een proefproject waarbij op de werkvloer wordt gevaccineerd. De eerste resultaten zijn unaniem positief. We mogen niet talmen om de vaccinatie op de werkvloer ook bij zoveel mogelijk andere ondernemingen ingang te doen vinden.

“We moeten alle kanalen benutten om de boostervaccinatiecampagne maximaal te versnellen. Ondernemingen bewijzen dat ze een betrouwbare partner zijn in het vaccineren van de bevolking. Het virus is een zeer taaie tegenstander, maar we hebben met de vaccins een doeltreffend wapen. Hoe meer mensen gevaccineerd worden, hoe beter we als samenleving beschermd zijn. Bedrijven staan klaar om te helpen”, besluit Bert Mons.
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk