Nieuwe volksvertegenwoordigers geven West-Vlaamse toekomst een boost door ondertekening charter voor West-Vlaanderen

Op 9 juni gaf de West-Vlaamse kiezer de nieuwe volksvertegenwoordigers een mandaat. De komende legislatuur zijn zij de stem van West-Vlaanderen in Brussel. Op 9 juli, exact een maand later, verwelkomde Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen de nieuw verkozen West-Vlaamse volksvertegenwoordigers in Kortrijk. Zij zetten samen hun handtekening onder het charter voor West-Vlaanderen en verklaarden zo hun engagement om de toekomst van de regio een sterke boost te geven.

“De voorbije maanden gingen we al in dialoog met de volksvertegenwoordigers over ons memorandum. Geen monologen, maar dialogen waarbij we elkaar steeds opnieuw versterkten. Goede gesprekken waar we naar elkaar geluisterd hebben, soms van mening verschilden, maar vooral met één doel voor ogen: West-Vlaanderen laten groeien en bloeien op alle vlakken. Vanuit alle partijen kwam eenzelfde geluid: we moeten de krachten meer bundelen voor West-Vlaanderen. Samen - meer dan ooit - aan hetzelfde zeel trekken”, vertelt Philippe De Veyt, voorzitter van Voka West-Vlaanderen.

Vandaar kwam Voka West-Vlaanderen met het initiatief om alle nieuwe West-Vlaamse volksvertegenwoordigers, over alle parlementen heen, uit te nodigen.

6 uitdagingen voor een slagkrachtig West-Vlaanderen

“We hebben de zes grootste uitdagingen voor West-Vlaanderen gebundeld in een charter. Zes uitdagingen waar we met onze organisatie de komende legislatuur onze schouders onder zullen zetten. We rekenen hiervoor op de actieve medewerking en steun van de nieuw verkozen volksvertegenwoordigers”, zegt Philippe De Veyt.

Om West-Vlaanderen opnieuw meer slagkracht te geven en te helpen transformeren tot een regio met een dynamische arbeidsmarkt, innovatieve bedrijven en een toekomstbestendige infrastructuur, ziet Voka West-Vlaanderen deze strijdpunten voor een volgend Vlaams regeerakkoord:

 1. Geef de West-Vlaamse arbeidsmarkt opnieuw zuurstof
  • Onder meer inzake procedures en randvoorwaarden voor arbeidsmigratie moet (West-)Vlaanderen ‘best in class’ worden t.a.v. onze buurlanden. Onze regio moet daarbij een actief haal- en onthaalbeleid hanteren; denk hierbij aan ons International House.
 2. Roep de braindrain uit West-Vlaanderen een halt toe
  • Levenslang leren
   • De inspanningen tijdens de voorbije legislatuur op vlak van ontwikkelde manama’s en postgraduaten moeten worden verder gezet – de éénmalige financiering uit de vorige legislatuur vervelt tot een structurele financiering voor de komende vier jaren, nadien volgt een evaluatie.
  • Onderwijs
   • Hogescholen moeten meer middelen krijgen om onderzoeksresultaten ruimer te valoriseren richting kmo’s.
   • Het aanbod academische masters moeten worden uitgebreid of vervolledigd. In West-Vlaanderen moet je voortaan kunnen afstuderen in de richtingen:
    • Handelsingenieur
    • Handelswetenschappen
    • TEW
 3. Zorg dat bedrijven die in West-Vlaanderen willen uitbreiden of investeren dat ook kunnen
  • Op het einde van de volgende legislatuur willen we dat 500 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen bestemd en beschikbaar worden gemaakt.
 4. Garandeer meer middelen voor investeringen in de West-Vlaamse binnenvaart-, weg-, luchtvaart- en spoorweginfrastructuur
 5. Bouw van een nieuwe zeesluis en koppeling zeewaartse uitbreiding van de havens van Oostende en Zeebrugge aan Kustvisie
 6. Laat het VLIZ uitgroeien tot een marien instituut dat zich kan meten met de wereldtop

De zes engagementen werden neergepend in een charter voor West-Vlaanderen. De nieuwe West-Vlaamse volksvertegenwoordigers ondertekenden dit charter en verklaarden zo hun engagement om samen een boost te geven aan de toekomst van West-Vlaanderen.

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Neem contact op met