Skip to Content
Nu staken brengt West-Vlaamse welvaart in gevaar

Nu staken brengt West-Vlaamse welvaart in gevaar

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen veroordeelt en verwerpt de algemene stakings- en actiedag van woensdag 9 november. “De concurrentiekracht van onze West-Vlaamse bedrijven vormt de basis voor de koopkracht van alle West-Vlamingen. Als we dat fundament niet dringend onderstutten, dan dreigt structurele economische schade waar we enkel met harde en pijnlijke maatregelen nog van herstellen", stelt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

"Door nu te staken en actie te voeren doen de vakbonden het omgekeerde van wat nodig is. Door nog meer loon te eisen bovenop de inflatie geven ze de concurrentiekracht een nieuwe mokerslag", zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. "Producten en diensten in andere landen worden goedkoper, waardoor bedrijven bij ons moeten sluiten. Met nu al een recessie en slechte vooruitzichten is staken ronduit onverantwoord en onaanvaardbaar! Onze ondernemingen kunnen voor die acties geen enkel begrip opbrengen."

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen somt vijf redenen op waarom staken ons allemaal zuur dreigt op te breken in de context van oplopende energie- en loonkosten en een economische recessie.

1. Bedrijven kreunen onder de exploderende loonkost

Nooit eerder in de laatste 40 jaar zagen bedrijven de lonen die ze hun medewerkers betalen, zo snel stijgen als nu. Op 1 januari gaan de lonen van meer dan 1 miljoen mensen met 10% omhoog. Een bedrijf dat vandaag 10 miljoen euro aan lonen betaalt, geeft daar straks 11 miljoen euro aan uit.

En ook in de volgende jaren zet die stijging zich door. We verwachten dat de lonen op drie jaar tijd 21% hoger zullen uitkomen. Elke voorspelling over de inflatie het laatste jaar is tot nu toe een onderschatting gebleken. Het kan dus ook nog meer zijn.

2. Bedrijven zijn nu al (deels) dicht omdat het te duur wordt

Bedrijven proberen de loonstijgingen door te rekenen in de kostprijs van hun producten en diensten. Zo wordt al wat ze maken duurder. Ondernemingen hebben ook te maken met een sterk stijgende energiefactuur die ze proberen door te rekenen. Dat kan niet blijven doorgaan. Slechts één op de vijf ondernemingen kan alle kosten doorrekenen, de rest moet het zelf zien op te vangen. De klanten zijn niet bereid om de voortdurende prijsstijgingen te betalen.

Veel bedrijven sluiten tijdelijk de deuren en hebben geen werk meer voor een deel van de medewerkers: in West-Vlaanderen gaat het om 195 bedrijven die geheel of deels gesloten zijn en om ca. 13.500 medewerkers die thuis zitten. We hopen dat dit tijdelijk is, maar dat is niet zeker. We zien ook dat de interimarbeid aan het dalen is: dat is altijd een slecht voorteken.

3. We prijzen onze jobs uit de markt

Als de lonen in ons land fors hoger zijn dan in de buurlanden, dan is het erg moeilijk voor onze bedrijven om concurrentieel te blijven. Dat is precies wat nu aan het gebeuren is. De Duitse lonen zullen met zo’n 6% stijgen in 2023, bij ons komt er 10% bij. Ook in Nederland en Frankrijk stijgen de lonen minder snel dan bij ons.

Onze loonhandicap ten opzichte van de buurlanden stijgt naar 8,6%. We prijzen onze goederen en diensten en vooral ook onze jobs uit de markt. Nu al zegt één onderneming op de drie dat ze inschat het in de nabije toekomst met minder personeel te doen. De rekening van de sterke loonstijging dreigt terecht te komen bij onze eigen werknemers.

4. Want de rendabiliteit van bedrijven krijgt sowieso al klappen

Toen het ergste van de coronacrisis achter de rug was, herleefden de economieën wereldwijd. Ook de start van 2022 was veelbelovend en bedrijven maakten weer winst. Daar blijft op het einde van het jaar weinig van over. De orderboeken van ondernemingen lopen leeg. De gemiddelde bedrijfswinsten krimpen fors.

Door de kostenstijgingen komt de economie tot stilstand en kijken we aan tegen een economische krimp. Bedrijven moeten hun reserves aanspreken om de recessie door te komen. Elk Europees land bereidt zich voor op een moeilijke winter. Enkel in België wordt er gestaakt, omdat een loonstijging met 10% niet genoeg is voor de vakbonden. Dit kan geen enkele onderneming begrijpen, en al zeker niet op de hoofdkwartieren van de buitenlandse vestigingen.

5. En het ergste moet nog komen

Veel bedrijven zien in het laatste kwartaal van dit jaar hun oude energiecontact aflopen. De hoge energieprijzen sijpelen pas straks ten volle door in de bedrijven. Ook de loonstijging van 10% moet in januari nog voor het eerst betaald worden. Ondernemingen nemen maatregelen om ondanks alles te overleven, met sterke gevolgen voor onze economie.

Bedrijven worden genoodzaakt om minder te investeren, minder mensen aan te werven en minder te kunnen groeien. De bouwstenen voor een welvarend Vlaanderen dreigen als een kaartenhuis in te storten.

Vijf redenen om aan te geven dat nu staken verkeerd en onbegrijpelijk is. “Nu onze bedrijven en ons land platleggen, is onverantwoord en leidt tot onherroepelijke economische schade. Koopkracht bescherm je het best met concurrentiekracht van de ondernemingen. En die wordt nu ondermijnd”, aldus nog Bert Mons.

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk