Skip to Content
Ondernemingen verwachten nog verdere prijsstijgingen

Ondernemingen verwachten nog verdere prijsstijgingen

Enquête Voka bij 250 West-Vlaamse ondernemingen

In een recente enquête van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen geven West-Vlaamse ondernemingen aan dat de verkoopprijzen van hun producten nu al gemiddeld 9% hoger liggen dan 6 maanden geleden. Bedrijven verwachten een bijkomende gemiddelde prijsstijging met 7% in de komende 6 maanden. De opwaartse prijsdruk wordt veroorzaakt door hogere inputkosten voor bedrijven. De gemiddelde omzet van ondernemingen zit ondertussen wel opnieuw ruim boven het pre-coronaniveau.

Onze ondernemingen hebben de coronacrisis verteerd en groeien weer. De fors toegenomen inputkosten zorgen echter voor hogere prijzen en een druk op de winstmarges van ondernemingen. Een spiraal van prijsstijgingen zou een slechte zaak zijn voor onze economie”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen.

Prijsstijgingen

Voka hield een enquête bij 250 West-Vlaamse ondernemingen. De prijzen van basismaterialen voor ondernemingen liggen gemiddeld 19% hoger dan normaal. Die gestegen inputkosten leiden tot een opwaartse druk op de prijzen. Ondernemingen geven aan dat de prijzen het afgelopen half jaar reeds met 9% gestegen zijn. Ze verwachten een gelijkaardige stijging van 7% in de komende 6 maanden.

Indexering

De toenemende inflatie vertaalt zich via de indexering ook in sterkere loonstijgingen. De recentste vooruitzichten wijzen op een verwachte indexering van meer dan 4% in 2021-2022, en dat cijfer zal zo goed als zeker nog opwaarts bijgesteld worden. Hogere inputkosten en hogere loonkosten bedreigen de competitiviteit van onze bedrijven. “Onze bedrijven zijn bijzonder ongerust over deze situatie. De combinatie van duurdere grondstoffen en hogere lonen tast onze groei aan”, aldus nog Bert Mons.

Leveringsproblemen tot zeker midden ‘22

Het gebrek aan grondstoffen en de logistieke toeleveringsproblemen plaatsen ondernemingen voor hoofdbrekens. Van de bedrijven die afhankelijk zijn van toeleveringen geeft 83% aan leveringsproblemen te ondervinden. Schaarste aan materialen bij de leverancier is de belangrijkste oorzaak. De meerderheid van de ondernemingen denkt dat de toeleveringsproblemen niet voor midden volgend jaar van de baan zullen zijn.

Omzetstijging

Ondernemingen geven aan dat hun omzet in oktober gemiddeld met 6% is toegenomen vergeleken met het pre-coronaniveau van twee jaar geleden in oktober 2019. Bedrijven denken dat die omzetstijging zich zal doorzetten en verwachten een verdere stijging met 11% in het komende jaar.

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk