Oproep: Stuur stikstofdecreet grondig bij of grote chaos dreigt

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen roept de Vlaamse regering op om het voorstel van het stikstofdecreet grondig bij te sturen en voldoende wetenschappelijk en juridisch te onderbouwen. Na een eerste analyse van het advies van de Raad van State moet volgens Voka West-Vlaanderen het voorliggende decreet in lijn gebracht worden met de opmerkingen die de Raad maakt. De motivering en de wetenschappelijke en juridische onderbouwing van het voorstel van decreet zijn twijfelachtig en dus voor verbetering vatbaar. Het politiek stikstofakkoord zoals gesloten in de Vlaamse regering op 10 maart 2023 moet wel gerespecteerd worden. Het onderscheid in behandeling tussen stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) moet beter onderbouwd worden om juridisch overeind te kunnen blijven.

“Zonder goedgekeurd stikstofdecreet dreigt op korte termijn grote chaos: de Vlaamse economie zal geconfronteerd worden met een feitelijke vergunningenstop, tot stilstand komen en gigantische economische schade leiden in alle sectoren. Helemaal opnieuw beginnen onderhandelen is geen optie. Dat zou jarenlange vertraging met zich meebrengen en nog meer onzekerheid creëren. De Vlaamse regering moet snel het signaal geven aan ondernemingen en investeerders dat ze het stikstofprobleem onder controle zal brengen. Nu doorzetten met de noodzakelijke aanpassingen is de enige weg vooruit”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk