Skip to Content
Personeelsuitval groter dan ooit tijdens afkoelingsweek

Personeelsuitval groter dan ooit tijdens afkoelingsweek

Voka West-Vlaanderen vraagt flexibiliteit van alle overheden

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, maakt zich zorgen om de personeelsbezetting in de bedrijven volgende week. Door de extra week kerstvakantie en de zware uitval door ziekte en quarantaine zullen fors meer medewerkers niet aan het werk gaan. Voor verschillende sectoren is het jaareinde echter een bijzonder drukke periode. Voka West-Vlaanderen vraagt dan ook om flexibiliteit van alle overheden, zowel op het vlak van studentenarbeid als op het vlak van kinderopvang wanneer de scholen gesloten zijn.

“De tweede helft van december is traditioneel een erg drukke periode. En net nu is de personeelsuitval groter dan ooit. Voka West-Vlaanderen vraagt om soepel om te springen met studentenarbeid zodat onze jongeren ook in de afkoelingsweek kunnen worden ingezet als jobstudent. Onze ondernemingen kunnen alle extra handen gebruiken de komende weken om elke klant een goede dienstverlening te bezorgen”, zegt gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen Bert Mons.

De extra week kerstvakantie die volgende week start, levert problemen op qua personeelsbezetting in ondernemingen. In de logistiek, de retail, de zorg en de maakbedrijven melden ouders dat ze volgende week niet op het werk zullen zijn. Ook worden bedrijven geconfronteerd met ziektes en quarantaines.

Vooral in bedrijven waar medewerkers niet kunnen telewerken, dreigt een probleem te ontstaan. Door coronabesmettingen en quarantaines zijn meer medewerkers dan anders niet inzetbaar op de werkvloer. Uit een recente Voka-enquête blijkt dat gemiddeld 6% van de medewerkers in Vlaamse bedrijven thuis zit wegens corona. Daar komen straks de ouders bij die geen opvang vonden voor hun kinderen.

Studentenarbeid en kinderopvang

Voka West-Vlaanderen vraagt de overheden om de regels rond studentenarbeid vanaf volgende week soepel te interpreteren zodat jongeren ingezet kunnen worden als jobstudent, ook al is de reguliere kerstvakantie nog niet begonnen. Zo kunnen ze onze ondernemingen op een flexibele manier helpen om het personeelstekort aan te vullen.

Voor ouders die volgende week niet kunnen telewerken of geen oplossing voor opvang vinden, moeten lokale besturen kinderopvang organiseren. Voka West-Vlaanderen merkt dat opvanginitiatieven niet altijd even flexibel zijn in het bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor de opvang. Sommige opvanginitiatieven vragen een attest van de werkgever. Dat is een te strenge aanpak. Voor Voka West-Vlaanderen moet er snel duidelijkheid komen over de opvangmogelijkheden zodat ouders weten waarop ze beroep kunnen doen.

“Wanneer de scholen sluiten, moet er in opvang worden voorzien voor kinderen van ouders die niet kunnen telewerken. Dat is de afspraak. We vragen dat lokale opvanginitiatieven de nodige flexibiliteit aan de dag leggen zodat ouders toch kunnen blijven werken”, aldus nog Bert Mons.
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk