Premies boven op de index? "Onaanvaardbaar voor West-Vlaamse bedrijven"

Premies boven op de index? "Onaanvaardbaar voor West-Vlaamse bedrijven"

Voka West-Vlaanderen wijst voorstel voor eenmalige premies af

28/11/2022 Deze middag is het loonakkoord afgeklopt binnen de kern van de federale regering. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wijst het voorstel af om eenmalige premies, tot 750 euro, in te voeren boven op de geïndexeerde lonen. Die premie is voor de meeste ondernemingen onbetaalbaar. "Door de automatische loonindexering stijgen de lonen in België vandaag al sneller dan eender waar in Europa", zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. "We prijzen onze werknemers en bedrijven uit de internationale markt."

Vandaag is de federale regering er dan toch in geslaagd om een loonakkoord af te sluiten. Het federale kernkabinet dient bij de sociale partners een bemiddelingsvoorstel in dat inhoudt dat werknemers in winstgevende bedrijven een eenmalige premie tot 750 euro kunnen ontvangen van hun werkgever. Die extra premie is voor de meeste ondernemingen onbetaalbaar. En ook voor wie het wel zou kunnen betalen, is een premie uiterst onverstandig. België wordt te duur en riskeert daardoor tal van toekomstige investeringen in onze economie en onze tewerkstelling mis te lopen.

Onverantwoord in crisistijden

“De regering mag geen enkele premie creëren waardoor de loonkosten opnieuw zouden toenemen. Door de automatische loonindexering is België vandaag al het Europese land met de sterkst stijgende lonen", zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. "We prijzen onze werknemers en bedrijven uit de internationale markt. Een bijkomende premie zou de strop rond de nek van de bedrijven nog sterker aansnoeren. Dat is onaanvaardbaar en bovendien totaal onverantwoord in crisistijden."

De premie is bovendien hoger dan de fameuze coronapremie van 500 euro. Die premie werd toen ook al toegekend in bedrijven en sectoren die die premie moeilijk konden dragen.

0% marge, 10% loonhandicap

De Belgische loonkosten stijgen in ijltempo: in de periode ’22-’24 komt er gemiddeld 21 procent bij. De loonstijgingen in ons land zullen veel groter zijn dan die in de buurlanden. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft vastgesteld dat er geen enkele marge is om de lonen te verhogen boven op de loonindexeringen: door de automatische loonindexering is de loonkostenhandicap met onze buurlanden nog toegenomen. Volgens de meest recente vooruitzichten zou die loonhandicap terug richting 10 procent gaan.

Toch is een nieuwe loonstijging precies dat wat het kernkabinet nu wil invoeren met het voorstel tot eenmalige premies. Daardoor komt de concurrentiekracht van ons land op het spel te staan.

Negatieve gevolgen

De stijgende loonkosten hebben negatieve gevolgen. In een recente Voka-enquête gaf 12 procent van de industriële bedrijven aan te overwegen om activiteiten naar het buitenland te verplaatsen. Buitenlandse bedrijven gaan wellicht nog eens extra nadenken voor ze de komende jaren in België investeren. Daarnaast zegt één op de drie bedrijven het met minder personeel te zullen doen in de toekomst. Op die manier dreigt deze crisis permanente schade toe te brengen aan ons economisch groeipotentieel, en dus ook aan onze welvaart op langere termijn. 

“De bedrijfswinsten van vandaag zijn de investeringen van morgen en de jobs en welvaart van overmorgen. Er is vandaag nul marge om de lonen te verhogen. Laat ons dat consequent toepassen om de leefbaarheid van onze economie op termijn veilig te stellen”, besluit Bert Mons.

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk