Skip to Content
Procedure voor nieuwe Visartsluis in Zeebrugge nu al in woelig water?

Procedure voor nieuwe Visartsluis in Zeebrugge nu al in woelig water?

Deze ochtend vond, op initiatief van Apzi - Voka West-Vlaanderen, een webinar plaats waarbij een update werd gegeven over de voortgang in het dossier van de nieuwe zeesluis in de haven van Zeebrugge. Tijdens dit webinar werd duidelijk dat de auditeur van de Raad van State zeer recent een negatief advies over dit dossier heeft overgemaakt aan de Vlaamse overheid. Dit is nog geen definitieve uitspraak, maar wel richtinggevend. Voor een dergelijk economisch en maatschappelijk sleuteldossier als de nieuwe zeesluis, zou een vernietiging van het dossier door de Raad van State niets minder dan een ramp zijn. Apzi - Voka West-Vlaanderen is dan ook ongerust dat het dossier van de zeesluis eenzelfde vaudeville zou worden als het Brugse stadiondossier.

Na een principiële goedkeuring van de nieuwe Visartsluis in de haven van Zeebrugge op 10 mei 2019 ging de vorige Vlaamse Regering te rade bij de Raad van State. Die laatste oordeelde daarop dat er geen verdere wijzigingen nodig waren aan het projectontwerp. Dit leidde op 28 juni 2019 tot de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering. Er waren toen ook reeds vele inspraakmomenten voor burgers en bedrijven geweest. Toch dienden tegenstanders bezwaren in bij diezelfde Raad van State. Het is dan ook onbegrijpelijk dat dit nieuwe, recente advies van de auditeur van de Raad van State volledig haaks zou staan op een eerder advies van hetzelfde orgaan.

Marc Adriansens, voorzitter Apzi - Voka West-Vlaanderen, merkt op: “Voor de realisatie van de nieuwe Visartsluis voerde de Vlaamse overheid een nieuwe werkwijze in, de zogenaamde ‘procedure complexe projecten’. De doelstelling hiervan is om via veelvuldige studies en inspraakmomenten tot een breed gedragen besluitvorming te komen en zo te vermijden dat tegenstanders bezwaarschriften zouden indienen bij de Raad van State. Wij hopen dan ook er geen verdere vertraging komt in dit dossier en dat er een goede oplossing uit de bus komt voor alle betrokken partijen.”

Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vult aan: “De huidige Vlaamse regering blijft het dossier zeer genegen en bevoegd minister Lydia Peeters keurde recent nog budgetten goed om het dossier voortgang te laten maken. De realisatie van de nieuwe zeesluis is dan ook essentieel voor de haven van Zeebrugge. Wij roepen de bevoegde instanties op om verder te blijven werken aan het dossier in afwachting van het finale oordeel van de Raad van State.”

Apzi - Voka West-Vlaanderen is de organisatie die de belangen van de private bedrijven in de haven van Zeebrugge verdedigt. De organisatie is een krachtenbundeling tussen Apzi en Voka West-Vlaanderen en heeft tot doel om de haven van Zeebrugge nog meer op de kaart zetten en de situatie voor de bedrijven op Vlaams, federaal en Europees vlak te verbeteren. Daarnaast wordt ook sterk ingezet op een krachtige en uitgebreide dienstverlening naar de bedrijven in de haven toe. 

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk