Skip to Content
Recessiegevaar wordt nu zeer realistisch

Recessiegevaar wordt nu zeer realistisch

De West-Vlaamse ondernemingen verwachten nog aanzienlijke prijsstijgingen in de komende maanden, dat blijkt uit een nieuwe enquête van Voka. De combinatie van toenemende leveringsproblemen en spectaculair stijgende kosten voor energie, grondstoffen en lonen duwt onze economie zwaar in de remmen. De kans op een recessie in de komende maanden wordt zeer reëel.

Deze crisis zal een grote impact hebben op de economie en dit na de coronacrisis die nog niet volledig verteerd is. We lopen het risico om in een recessie te belanden. Voka roept de federale sociale partners en de regering op om rond de tafel te gaan zitten. Er moeten nu maatregelen genomen worden om de loonstijgingen af te remmen en de inflatiespiraal in te perken”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

Nog prijs- en kostenstijgingen verwacht

Een nieuwe Voka-enquête van begin deze week bij 600 Vlaamse ondernemingen leert ​ dat 86% van de bedrijven aangeeft dat hun toeleveringen verstoord zijn. De inputkosten liggen vandaag 41% hoger dan 6 maanden geleden. En bedrijven verwachten nog een stijging van de inputkosten met 33% in de komende maanden.

​Daardoor verwachten de ondernemingen dat hun verkoopprijzen in de komende maanden met nog gemiddeld 10% zullen stijgen. De afgelopen 6 maanden stegen hun verkoopprijzen al met gemiddeld 12,5%.

De combinatie van toeleveringsproblemen en gestegen kosten zorgt voor een duidelijke negatieve impact op de activiteiten van Vlaamse ondernemingen. Voor heel 2022 rekenen bedrijven op een gemiddelde impact van -8%. Bedrijven geven aan dat de investeringsplannen voor de komende twee jaar naar beneden worden bijgesteld met gemiddeld 9%. Een op de zes gaat ook op de rem staan qua nieuwe aanwervingen. Samen met de internationale recessiesignalen impliceert dit dat ook voor onze economie een recessie in de komende maanden een realistisch scenario is.

Milde recessie

Voka verwacht op dit ogenblik een milde recessie, zowel qua duur als qua amplitude. Uiteraard zal alles afhangen van het verdere verloop van het conflict, en vooral van de impact daarvan op de grondstoffen- en energiemarkten. Bij een echte verstoring van de aanvoer van Russisch gas en olie zal de economische impact wel veel zwaarder uitvallen. 

Loonkosten onhoudbaar

De automatische indexering van onze lonen zadelt onze bedrijven met een belangrijke structurele concurrentiehandicap op. De loonkosten in België gaan ongezien snel de hoogte in: de uurloonkost stijgt met meer dan 10% op twee jaar tijd, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De loonkosten voor de ondernemingen nemen met maar liefst 20 miljard euro toe.

Als we gewoon toekijken hoe onze loonkostenhandicap ontspoort, dan zullen de gevolgen groot zijn. Bedrijven gaan in de problemen komen en dat dreigt gevolgen te hebben voor onze export, investeringen en bijgevolg ook onze werkgelegenheid. Een fundamenteel debat over onze spectaculair oplopende loonkosten dringt zich meer dan ooit op. Een aanpassing van het indexmechanisme en een indexsprong mogen daarbij geen taboe zijn”, besluit Bert Mons.

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk