Skip to Content
Staking levert geen hinder op bij West-Vlaamse ondernemingen

Staking levert geen hinder op bij West-Vlaamse ondernemingen

West-Vlaamse bedrijven hebben vandaag geen problemen ondervonden door de nationale stakingsdag van de vakbonden. Dat blijkt uit een rondvraag van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. “Het is logisch dat er bij onze ondernemingen geen gehoor werd gegeven aan de oproep van de bonden, omdat er een loonkostfactuur van 20 miljard euro op onze bedrijven dreigt af te komen”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. “De huidige situatie is voor niemand makkelijk, maar het eisen van meer loon boven op de index is wereldvreemd en ronduit schadelijk voor onze ondernemingen én dus ook voor onze economie op lange termijn.”

Met als thema “koopkracht en energieprijzen” houden de drie vakbonden vandaag een nationale actiedag voor o.a. de herziening van de loonnormwet. Door het indienen van een stakingsaanzegging hebben werknemers het recht om vandaag het werk neer te leggen. Maar uit een rondvraag van Voka West-Vlaanderen blijkt dat de oproep van de bonden niet opgevolgd is in de West-Vlaamse ondernemingen.

“We zijn tevreden dat onze West-Vlaamse bedrijven geen hinder ondervonden hebben van deze stakingsdag”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

Titanic

Met de oorlog in Oekraïne, de torenhoge inflatie en de leveringsproblemen zitten we vandaag in zwaar weer. De huidige situatie is voor iedereen lastig, burgers én bedrijven. Maar de automatische koppeling van de lonen aan de index zorgt ervoor dat de koopkracht op peil blijft. “Intussen zijn het onze bedrijven die de loonindexeringen integraal betalen. De loonkostfactuur bedraagt 20 miljard euro, en dan hebben we het nog niet over de duurdere energie- en grondstoffenprijzen”, zegt Bert Mons.

“In plaats van meer loon te eisen, is een aanpassing van het indexmechanisme nodig om ondernemingen ademruimte te geven en onze concurrentiekracht niet verder te schaden. In die context is de eis van de vakbonden wereldvreemd en spelen ze een rol vergelijkbaar met die van het orkest op de Titanic: ze spelen doodleuk verder, terwijl het schip naar de zeebodem zinkt.”

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk