Skip to Content
Sterk regeerakkoord voor sterk Vlaanderen met sterke bedrijven

Sterk regeerakkoord voor sterk Vlaanderen met sterke bedrijven

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is opgelucht dat er 127 dagen na de verkiezingen eindelijk een nieuwe Vlaamse regering uit de startblokken kan schieten. De vraag naar een ambitieus, verbindend en gedurfd Vlaams regeerakkoord wordt volgens Voka beantwoord. “Er ligt een sterk regeerakkoord op tafel voor een sterk Vlaanderen. We zien heel wat maatregelen die ondernemingen ondersteunen om de motor van een sterk en ondernemend Vlaanderen te zijn”, aldus algemeen directeur Bert Mons.

Op basis van de vandaag beschikbare informatie ziet Voka West-Vlaanderen in het regeerakkoord heel wat maatregelen die bedrijven moeten ondersteunen om verdere groei en welvaart te brengen.

Sterke economie en arbeidsmarkt

De Vlaamse regering wil een sterke economie en arbeidsmarkt. De uitdagingen zijn groot. Vacatures raken niet ingevuld, onder meer omdat werkzoekenden niet altijd over de juiste competenties beschikken. Tegelijk zitten nog te veel Vlamingen zonder werk. De Vlaamse regering wil alles op alles zetten om de werkzaamheidsgraad op te trekken naar 80% en in de volgende jaren 120.000 Vlamingen extra aan het werk te helpen. “Deze initiatieven juichen we in West-Vlaanderen, gelet op de aanhoudende arbeidsmarktkrapte, alleen maar toe”, zegt Bert Mons.

Daarnaast komen er inspanningen om de Vlamingen om- en bij te scholen onder meer via het principe van levenslang leren. Duaal leren, ook in het hoger onderwijs, meer focus op STEM en een verbeterde zij-instroom moeten tot slot leiden tot een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Excellent onderwijs en onderzoek

Excellent onderwijs is de belangrijkste hefboom om elk talent te ontwikkelen en om er als samenleving collectief op vooruit te gaan. We hopen dat de Vlaamse regering die ambitie ook vertaalt naar het hoger onderwijs in West-Vlaanderen, door o.a. het aanbod uit te breiden met een aantal masteropleidingen ter versterking van de industrie en door het aanbieden van speerpuntgerichte MaNaMa’s en postgraduaatopleidingen die innovatie in de diepte mogelijk maken.

Ook op het vlak van onderzoek kijken we uit naar de voorstellen van de nieuwe Vlaamse regering om de jarenlange structurele onderfinanciering in West-Vlaanderen te keren.

Infrastructuur en mobiliteit

“Tot slot zijn we verheugd om te zien dat de Vlaamse regering aangeeft werk te zullen maken van de files op de E403, tussen Kortrijk en Brugge”, vult Bert Mons aan. Zo zou er een spitsstrook komen die soelaas moet bieden bij drukke momenten. Verder belooft men een oplossing voor de verkeersknoop rond Kortrijk met name de aansluiting van de A19 op de R8 en voor het al lang aanslepende mobiliteitsvraagstuk in de Westhoek (verbinding Ieper-Westkust).

Regeerakkoord evalueren

Bert Mons geeft aan dat de West-Vlaamse ondernemingen een betrouwbare, maar ook kritische partner zullen zijn. “We wachten het volledige regeerakkoord af om een allesomvattende, inhoudelijke evaluatie te maken. Dat doen we aan de hand van onze tien topprioriteiten die we voor de verkiezingen gecommuniceerd hebben aan onze politici. Onze ondernemingen staan klaar om te zorgen voor meer welvaart en een sterk en ondernemend Vlaanderen.”

De tien topprioriteiten die Voka West-Vlaanderen formuleerde voor de Vlaamse en federale regering kunt u hier terugvinden.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk