Skip to Content
Uitbreiding lijst essentiële diensten en sectoren en opvang in de paasvakantie voor alle gezinnen die buitenshuis werken - Voka West-Vlaanderen reageert opgelucht

Uitbreiding lijst essentiële diensten en sectoren en opvang in de paasvakantie voor alle gezinnen die buitenshuis werken - Voka West-Vlaanderen reageert opgelucht

Vrijdagavond is een update van het MB met betrekking tot de essentiële diensten en sectoren in het Belgisch Staatsblad verschenen. Tevens wordt verduidelijkt hoe men de opvang tijdens de paasvakantie ziet.

De federale overheid erkent de noodzaak van operationele ondernemingen en breidt lijst van paritaire comités/ondernemingen die essentieel geacht worden om onze economie te doen blijven draaien gevoelig uit. Op die manier kan de productieketen gegarandeerd worden, en worden ook de vele toeleveranciers op deze manier als essentiële onderneming beschouwd. Ook de cementindustrie is toegevoegd_.

“Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is tevreden en opgelucht met deze verduidelijking. We kregen veel vragen van verontrustende ondernemingen die zich afvroegen of zij nu al dan niet moesten sluiten. De lijst bevatte enkele inconsistenties die bepaalde ondernemingen, zoals bv noodzakelijke toeleveranciers, uitsloot als essentiële onderneming. Met de uitbreiding van de lijst, en tevens ook een verduidelijking in het MB met betrekking tot telethuiswerk en de social distancing, hopen we dat er een einde komt aan de onduidelijkheid”, aldus algemeen directeur Bert Mons. “Die ondernemingen zijn broodnodig om onze economie staande te houden en de productieketen te kunnen garanderen. Zij moeten er natuurlijk wel alles aan doen om zo veel als mogelijk thuis te werken en indien dit niet lukt de social distancing in acht te nemen. Gezondheid gaat immers voor alles. Maar we mogen ook niet blind zijn voor de economische en maatschappelijke noodzaak om sommige ondernemingen te doen blijven draaien”, voegt Bert Mons er nog aan toe.

Verder wordt in het nieuwe MB verduidelijkt dat de opvang voor kinderen verzekerd wordt tijdens de paasvakantie. Opvang in de paasvakantie is er voor alle gezinnen die buitenshuis moeten werken, niet voor wie onder het thuiswerkregime zit. Voor scholen die zelf geen kinderopvang kunnen voorzien, wordt een andere vorm van opvang georganiseerd, waarbij kinderen in dezelfde groep in opvang moeten blijven dan tot op heden en de kinderen moeten bij voorkeur opgevangen worden door personen waarmee ze de voorbije weken contact gehad hebben. De Vlaamse regering heeft woensdag bovendien ook aangekondigd dat alle kinderen tussen 3 en 12 jaar in de paasvakantie gratis terecht zullen kunnen in buitenschoolse opvanginitiatieven.

De maatregelen gelden voorlopig tot en met 19 april, maar kunnen uitgebreid worden.

In onze FAQ worden de laatste updates systematisch opgenomen.

_Volledige lijst: zie bijlage

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk