Skip to Content
Vakbondsacties zijn buiten proportie

Vakbondsacties zijn buiten proportie

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen heeft geen begrip voor de verschillende vakbondsacties die vandaag tegen de loonnormwet worden gevoerd. In juni gaven de vakbonden hun goedkeuring aan het loonakkoord dat de regering dit voorjaar bereikte. Nu opnieuw actie voeren is dan ook buiten proportie en mist elke redelijkheid. Het ziet er bovendien naar uit dat de lonen in ieder geval sterker zullen stijgen dan gedacht, wegens de hogere inflatievooruitzichten.

De vakbondsacties van vandaag zijn niet ernstig. De loonstijging voor de komende periode zal zo goed als zeker meer bedragen dan de afgesproken 3,2%. We moeten net opletten dat de lonen niet verder dreigen te ontsporen. De energie- en grondstoffenprijzen stijgen verder door en kunnen onze lonen in een te vermijden opwaartse spiraal brengen. Het herstel na corona is nog broos. Nu meer loon eisen, is contraproductief en zal jobs kosten”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen.

De vakbonden wijzen naar de te beperkte 0,4% reële loonstijging voor de periode 2021-2022. Ze vergeten daarbij steevast de 2,8% verwachte indexering voor die periode. Bovendien zal de werkelijke indexering zeker hoger uitkomen dan die verwachting.

Loonstijging boven 4%

Bij de start van het loonoverleg lag de verwachte stijging van de gezondheidsindex over 2021-2022 op 3%. Ondertussen stelde het Planbureau die verwachting bij tot 3,7%, en die hogere inflatie wordt automatisch vertaald in hogere lonen. En daar zal het allicht niet bij blijven. De recente stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen en de aanhoudende leveringsproblemen suggereren dat de inflatieverwachtingen de komende maanden nog verder naar boven bijgesteld zullen worden. Nu al ziet het er naar uit dat de totale loonstijging in de periode 2021-2022 duidelijk boven 4% zal uitkomen.  

Een te sterke loonstijging is een bijzonder slechte zaak voor de concurrentiepositie van onze economie. Werkgevers hebben in deze broze post-corona-tijden geen ruimte voor een te sterke loonstijging. Dit tast onze concurrentiepositie aan en bedreigt het economisch herstel. “Daarom moet de automatische koppeling van de lonen aan de index weer ter discussie gesteld worden. We zijn het enige land in Europa met dergelijk mechanisme en dit hangt bij hogere inflatie steeds als een zwaard van Damocles boven ons hoofd”, aldus nog Bert Mons.

82% heeft toeleveringsproblemen

De inflatie wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de toegenomen energiekost. Maar ook andere prijzen kampen met inflatie. Het stevige economische herstel na de acute crisisfase zorgt voor knelpunten in de toeleveringen van allerlei grondstoffen. Dat zorgt voor vertragingen en stijgende inputkosten, die vervolgens doorgerekend worden in de prijzen. Voka nam een enquête af bij 750 ondernemingen. Van de bedrijven die afhankelijk zijn van toeleveringen geeft 82% aan toeleveringsproblemen te ondervinden.

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk