Skip to Content
Vlaams Klimaatplan legt de juiste klemtonen

Vlaams Klimaatplan legt de juiste klemtonen

Voka West-Vlaanderen teleurgesteld over ontbreken kilometerheffing

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen neemt kennis van het klimaatplan waarover de Vlaamse regering gisteren een akkoord heeft bereikt. Het Vlaams klimaatplan vormt een wezenlijke opwaardering van de reeds lopende engagementen rond CO2-reductie en dat voor alle sectoren. De Vlaamse regering legt terecht de focus op de verduurzaming van gebouwen en de shift naar meer emissievrije mobiliteit. Economische subsidies worden gekoppeld aan een klimaatplan, al mag dit andere investeringen in bijvoorbeeld digitalisering, artificiële intelligentie of cybersecurity niet in de weg staan. Voka West-Vlaanderen is wel teleurgesteld dat de slimme kilometerheffing – opnieuw – niet wordt ingevoerd.  Het is een maatregel die leidt tot minder CO2-uitstoot maar ook structureel de files vermindert.

Vlaanderen wil een Europese topregio zijn, en dat vraagt ook een ambitieus klimaatbeleid. We moeten op het vlak van klimaat en duurzaamheid vooroplopen. De Vlaamse regering gaat met het nieuwe klimaatplan de juiste richting uit. Het is positief dat alle geledingen van de maatschappij en alle sectoren de nodige inspanningen leveren. Het ontbreken van een slimme kilometerheffing op korte termijn is een bemol in de plannen. Hoeveel studies die het gunstig effect van een kilometerheffing op de fileproblematiek aantonen, zullen er nog nodig zijn?”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen.

Juiste richting

Het Vlaams klimaatplan zal een wezenlijke bijdrage leveren op weg naar de doelstelling van -47% CO2-emissiereductie die Europa van ons land vraagt. De maatregelen die de Vlaamse regering voorstelt, gaan in de juiste richting: aanpakken van ons verouderd gebouwenpark, uitfaseren van verwarming op basis van fossiele brandstoffen en een versnelde elektrificatie van ons wagenpark. Dat zijn de gebieden waar nog heel wat klimaatwinsten te boeken vallen.

De Vlaamse sociale partners verenigd in de SERV brachten in oktober hun advies naar buiten over hoe de Vlaamse regering tegemoet kan komen aan de verscherpte Europese CO2-reductiedoelstellingen. Voka West-Vlaanderen stelt verheugd vast dat het SERV-advies als basis heeft gediend voor het vernieuwde Vlaams klimaatplan.

Elektriciteit wordt standaard

De Vlaamse regering zet in op een sterkere elektrificatie. Elektriciteit moet de standaardaandrijving worden van personenwagens en verwarmingssystemen, en niet langer fossiele brandstoffen. De elektriciteitsfactuur moet dan wel onder de loep genomen worden: beleidskosten horen niet thuis in de elektriciteitsfactuur. “Alleen op die manier zal de burger de overstap naar emissievrije voertuigen maken”, aldus nog Bert Mons.

Het succes van de transitie zal in belangrijke mate afhangen van de beschikbaarheid van voldoende en betaalbare koolstofvrije elektriciteit en de snelheid waarmee infrastructuur kan worden uitgerold. Ook het vergunningenbeleid zal een cruciale rol spelen in de transitie. Een vlotte samenwerking met de federale regering wordt cruciaal om alle plannen te doen slagen. Ondernemingen willen een duidelijk beleidskader waarin de verschillende bevoegdheidsniveaus zich in dezelfde strategie inschrijven.

De nieuwe timings die de Vlaamse regering in de aangekondigde maatregelen oplegt, zijn ambitieus. Een hele reeks randvoorwaarden moet nu ook vervuld worden. Het opwaarderen van de elektriciteitsinfrastructuur en het uitrollen van een fijnmazig laadpalennetwerk zijn belangrijke schakels. Ook bijkomende fiscale ondersteuning voor een aantal maatregelen zal het draagvlak en slaagkansen verhogen”, zegt Bert Mons.

Kilometerheffing ontbreekt

Voka West-Vlaanderen vindt het jammer dat de Vlaamse regering er opnieuw niet voor kiest om de fileproblematiek structureel aan te pakken met een slimme kilometerheffing. Een kilometerheffing voor personenwagens waarbij het tarief varieert naargelang soort voertuig, tijd en plaats heeft een positief effect op de CO2-uitstoot en zou de files structureel doen afnemen. De kilometerheffing kan de bestaande autofiscaliteit vervangen. Studies toonden meermaals aan dat een slimme kilometerheffing een uitstekend instrument is om het mobiliteits- en verplaatsingsgedrag van mensen te beïnvloeden.

Opnieuw een gemiste kans voor de kilometerheffing. Waarom een goede maatregel keer op keer uitstellen? Het is jammer dat de Vlaamse regering niet volledig durft door te pakken op vlak van een duurzaam mobiliteitsbeleid”, besluit Bert Mons.

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk