Skip to Content
Voka en BBL pleiten voor doorbraken in Ventilusdossier

Voka en BBL pleiten voor doorbraken in Ventilusdossier

“Breng groene stroom aan land”

Een coalitie van milieu-organisaties, werkgevers en alle Vlaamse havens roept alle politieke verantwoordelijken op om dringend werk te maken van het Ventilusproject, de hoogspanningsverbinding die stroom van windparken op de Noordzee naar consumenten en bedrijven in het binnenland zal brengen. Ventilus is nodig voor het klimaat, voor de groene economie én voor de verduurzaming van de industrie in ons land. Blijven talmen met noodzakelijke beslissingen over Ventilus dreigt de duurzame stroombevoorrading een hak te zetten.

Het Ventilusproject voorziet een bijkomende hoogspanningsverbinding tussen de offshore windparken en het hoogspanningsnet in het Vlaamse binnenland. Die hoogspanningslijn is noodzakelijk om de groene stroom uiteindelijk tot bij ondernemingen en gezinnen te krijgen.

Vandaag heeft België een offshorecapaciteit van 2,3 GW. Tegen 2030 groeit die capaciteit aan tot 5,8 GW, goed voor een verdrievoudiging van de offshorecapaciteit. Om die extra capaciteit ook efficiënt te kunnen transporteren, is een versterking van het hoogspanningnetwerk cruciaal. Het Ventilusproject zorgt hiervoor.

Genoeg getreuzeld

Een coalitie van de milieubeweging (Bond Beter Leefmilieu), werkgevers (Voka) en de Vlaamse havens vraagt de politieke verantwoordelijken op lokaal en gewestelijk niveau om het nodige draagvlak te creëren om dit cruciale dossier te deblokkeren. Na de planningsfase is het tijd om een definitief traject uit te tekenen en te werken aan de vergunningen.

Het is tijd voor doorbraken in het Ventilusdossier. Een duurzame economie hangt nauw samen met de beschikbaarheid van duurzame energie. We roepen de burgemeesters op hun strijdbijl tegen dit project van algemeen belang te begraven zodat de Vlaamse regering snel stappen vooruit kan zetten”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

De komende weken verwachten we een definitieve beslissing over het Ventilus-tracé, met oog voor de gehele gemeenschap en toekomstgericht infrastructuurbeleid”, aldus Erik Grietens, beleidsmedewerker bij Bond Beter Leefmilieu (BBL).

Het is een huzarenstukje om in een dichtbevolkt land als België corridors te voorzien voor hoogspanningslijnen of pijpleidingen. Geen energietransitie zonder hoogspanningslijnen”, zegt Jacques Vandermeiren, ceo van Port of Antwerp.

Als we ervoor zorgen dat inzake elektriciteit onze basisinfrastructuur op orde staat, kan de economie met een gerust hart ook zelf aan een duurzame toekomst werken”, besluit Tom Hautekiet, ceo van Port of Zeebrugge.

Basisinfrastructuur

Door de nieuwe hoogspanningsverbinding in te lussen in het bestaande net, kan een incident op het net beter opgevangen worden. Op de extra lus in het net kunnen nog bijkomende volumes offshore energie aangesloten worden.

Door de nieuwe verbinding landschappelijk goed in te passen en enkele bestaande lijnen van een lager spanningsniveau ondergronds te brengen, kan er zowel voor landschap als natuur een sprong vooruit gemaakt worden. ​

Het relatief zwakke West-Vlaamse elektriciteitsnet wordt dankzij Ventilus structureel versterkt.

Duurzame energie cruciaal

Om de sociale, economische en ecologische gevolgen van de klimaatverandering maximaal te beperken, staan we voor de uitdaging om de EU klaar te stomen voor klimaatneutraliteit tegen 2050. Een essentieel puzzelstuk daarin is de verduurzaming van onze energie. Met name elektriciteit zal een steeds grotere rol spelen in het energiesysteem van de toekomst - denk maar aan elektrische wagens - en verwarming of de elektrificatie van de industrie. Gevolg: tegen 2050 zal de elektriciteitsvraag substantieel toenemen. Offshore windenergie zal daarin een belangrijke rol spelen.

Offshore windenergie is dankzij technologische innovaties en verbeteringen in het ontwikkelings- en bouwproces de laatste jaren spectaculair goedkoper geworden waardoor de subsidies voor nieuwe parken afgebouwd kunnen worden. Dit draagt bij tot betaalbare stroom voor zowel gezinnen als bedrijven. Verder heeft offshore windenergie ook industriële groeikansen gecreëerd voor Belgische bedrijven die hierdoor bij de wereldwijde koplopers horen voor de bouw van complexe bouwwerken op zee. De daarbij opgebouwde knowhow en expertise is een belangrijk Belgisch exportproduct. Volgens het Belgian Offshore Platform zal de sector tegen 2030 zorgen voor 16.000 bijkomende jobs.

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk